Aski Yeşil Alan Sulamalarında Şebeke Suyu Kullanımını Azaltmak İçin Gerekli Çalışmalara Başladı

Ankara İlimizde yaklaşık 30.000.000 m2 yeşil alan bulunmaktadır. Bu alanların sulaması arıtılmış şebeke suyu ve kuyu sularıyla yapılmaktadır. 


Yaz aylarında ortalama şehir şebekesine içme ve kullanma suyu ihtiyacı olarak verilen günlük su miktarı 1.300.000 - 1.500.000 m3 / gün arasında değişmektedir. Bu suyun yaklaşık % 20’si olan (300.000 m3 / gün) ise şehir içi peyzaj alanları ve bahçelerin sulanmasında kullanılmaktadır. 

Nüfusun hızla artması, buna karşılık su kaynaklarının sabit kalması sebebiyle su ihtiyacı her geçen gün artmaktadır. İlimizdeki yıllık nüfus artışı yaklaşık 100.000 kişidir. İçilebilir sağlıklı su ihtiyacı her yıl daha da artmaktadır. 

Peyzaj alanlarının ve bahçelerin sulanması için kullanılan şehir şebeke suyunda gerekli tasarrufun sağlanabilmesi için Ankara Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğümüz tarafından yapılan çalışma kapsamında;
 
• Ankara ili peyzaj maksatlı sulama alanlarının su ihtiyaçlarının tespit edilmesi, 
• Sulama suyu kullanımını azaltıcı tedbirlerin alınması, 
• İklim şartlarına uygun bitki deseninin seçilmesi ve bu bitkilerin optimum dikim aralığıyla uygulanması, 
• Peyzaj alanları için en uygun sulama tekniğinin belirlenmesi (Hortum yerine damla sulama ve/veya spreyleme ile sulama), 
• Kullanılmış suların yeniden kazanılarak sulama suyu olarak kullanılması, 
• Hobi bahçelerinde bulunan su kaynakları ve sulama teknikleri, 

Konu başlıkları detaylı şekilde araştırılarak mümkün olan en yüksek seviyede su tasarrufu yapılması sağlanacaktır. 

Konu ile ilgili Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü ile koordineli olarak çalışmalar yürütülmekte olup, çalışmaların tamamlanması ile birlikte 2020 yılında uygulamaya geçilmesi planlanmaktadır.

Haber Resimleri