KOJENERASYON SANTRALİ ENERJİ ÜRETİMİ


       Ankara Merkezi (Tatlar) Atıksu Arıtma Tesisinde organik içeriği % 60–65 olan atıksudan elde edilen ham çamur; çamur yoğunlaştırma havuzlarında bekletilerek yoğunlaştırıldıktan sonra, çürütücü tanklarda 35 – 37 0C’de fermente edilerek  metan gazı (CH4, biyogaz) elde edilmektedir. 

Bu yöntem ile bir günde üretilen ortalama 60.000 m3/gün metan gazı,  2 adet 4000 m3’lük tanklarda depolanmaktadır. Depolanan metan gazının  2 adet 1,6 MW kapasiteli kojenerasyon santralinde yanması ile elektrik enerjisi ve ısı enerjisi üretilmektedir.

Üretilen elektrik enerjisi ile tesisimizin enerji ihtiyacının % 80 – 85 ‘i karşılanmaktadır. Elde edilen ısı enerjisi ile de, idari bina, işletme birimleri, lojmanlar, yemekhane ve sosyal alanların  ısınma ihtiyaçları karşılanmaktadır.  Ağustos 2018 itibariyle devreye alınan Kojenerasyon Santralinde, toplam 22 Milyon kW elektrik enerjisi üretilmiştir.   


Haber Resimleri