Öğrenci Evleri abone tipine konutlarda uygulanan su ve atıksu bedelinin %50'si oranında indirim duyurusu

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 15.06.2019 tarih ve 520 sayılı kararına istinaden "Öğrenci Evleri" abone tipi oluşturularak uygulamaya başlanılmıştır.

Öğrenci Evleri abone tipine konutlarda uygulanan su ve atıksu bedelinin %50'si oranında indirim uygulanacak olup, bu indirimden faydalanabilmek için aşağıdaki belgelerle başvuru yapılması gerekmektedir.
   

1- Öğrencinin, ailesiyle birlikte yaşamadığını, abone olacağı yerde sadece öğrencilerin yaşadığı evlerde ikamet ettiğini gösterir belge,  
  
2- SGK'dan herhangi bir yerde çalışmadığına ilişkin belge,  
  
3- Örgün eğitim verilen yüksek okulda (normal eğitim süresi ile sınırlı olmak kaydıyla) eğitim gördüğüne ilişkin belge

Yukarıda belirtilen belgeler ile kurumumuza başvuru yapılması gerekmektedir.