Veri Kaybı Önleme Farkındalığı Eğitimi


Genel Müdürlüğümüz Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı tarafından ASKİ bünyesinde bulunan verilerin hukuka uygun bir şekilde korunması ve güvenliğinin sağlanması için 15.05.2019 tarihinde tüm birimlerin katılımı ile ‘Veri Kaybı Önleme Farkındalık Eğitimi’ gerçekleştirilmiştir. Veri kaybının önlenmesi için gerekli teknoloji satın alınarak, bu teknolojinin etkin kullanılması için proje süreçleri başlatılmış, yapılan bu eğitim ile projenin önemi ve personelin rolü katılımcılara aktarılmıştır.
ASKİ Genel Müdürlüğü bu kapsamda öncelikli olarak müşteri ve personel bilgilerinin muhafazasını sağlamak, hukuka aykırı olarak işlenmesini ve erişilmesini önlemek için gerekli teknik tedbirleri almayı hedeflemiş bulunmaktadır. Bu teknik tedbirler ile sadece müşteri ve personel bilgileri değil Kurumda işlenen tüm kritik verilerin muhafazasını sağlamak, hukuka aykırı olarak işlenmesini ve erişilmesini önlemek amaçlanmaktadır.

Eğitim içeriğinde katılımcılara bilgi güvenliği olayları aktarılmış, veri sızıntısı/kaybının da bir bilgi güvenliği olayı olduğu belirtilmiştir. Ülkemizde bu tür bilgi güvenliği olayları için yasal düzenlemelerin mevcut olduğu ve bu düzenlemelerin cezai yaptırımlarından bahsedilmiştir. Ayrıca personele, hassas ve kişisel verilerin nasıl analiz edileceği ve analiz sonucunda bu verilerin korunması için hangi yöntemlerin kullanılacağı detaylı olarak anlatılmıştır.
Bu proje ile ASKİ Genel Müdürlüğü hukuka, kanunlara ve ilgili yönetmeliklere uymak, kurumsal ve kişisel verilerini korumak, güvenli ve güvenilir bir çalışma ortamı oluşturmak için kurduğu güçlü yapıya katkı sağlamıştır. Ayrıca ulusal ve uluslararası platformlarda yenilikleri takip ederek bu yapının bozulmaması için çalışmalarına devam edecektir.

Haber Resimleri