Online Kanal Başvuru İşlemleri

Online Kanal Başvuru İşlemleri

İnşaatı başlamış, bitmekte veya bitmiş olan bina ve benzeri yerler için Kurumumuzun teknik personeli tarafından hesaplanıp belirlenen Kanal Katılım Bedeli, Kanal Bağlantı Ruhsatı ve Kanal Vizesi işlemleri ile ilgili başvuruda bulunan aboneler; yapacakları müracaatlarda ‘’İş Akış Şemaları’’nı incelemeleri işlemlerinin hızlı ve seri bir şekilde yürütülmesi açısından fayda sağlayacaktır. Abone tarafından istenilen evrakların eksiksiz olarak tamamlanması sonrası ASKİ Genel Müdürlüğü Ankara 1. ve 2. Bölge Su ve Kanal İşletme Dairesi Başkanlıklarına bağlı Bölge Müdürlükleri ve Bölge Sorumluluklarına teslim edilmesi gerekmektedir.

ONLİNE BAŞVURU İÇİN LÜTFEN TIKLAYIN

EK FORMLAR

- BAŞVURU DİLEKÇELERİ
- İŞ AKIŞ ŞEMALARI ( Kanal Katılım Bedeli, Kanal Bağlantı Ruhsatı, Kanal Vizesi )

BAŞVURU SAHİBİNDEN İSTENİLEN BELGELER

KANAL KATILIM BEDELİ İÇİN :
• Online Başvuru veya Bölge Müdürlüklerinden Alınacak Dilekçe
• Kimlik Fotokopisi
• Sözleşme Fotokopisi• Vekaletname Fotokopisi
• Tapu Fotokopisi
• Yol Kotu Tutanağı
• İmar Durumu Arsa Çapı ( Aslı )
• Yol İlişiksizlik Belgesi ( 14 m ve üzeri yollar için ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI’ndan alınacaktır )
• Noter Onaylı Taahhütname ( Kanal hattı olmayan yollar için )
• Yarım Kapak Dosya
• Numaraj


KANAL BAĞLANTI RUHSATI İÇİN :
•Online Başvuru veya Bölge Müdürlüklerinden Alınacak Dilekçe
• Keşif Ücreti Ödendi Makbuzu

KANAL VİZESİ İÇİN :
• Online Başvuru veya Bölge Müdürlüklerinden Alınacak Dilekçe
• Keşif Ücreti Ödendi Makbuzu
• Aykome Açım Ruhsatı ( Kanal bağlantısı )
• Pik Kapak Faturası ( Ada-parseller belirtilecek )
• Çekvalf Faturası ( Ada-parseller belirtilecek )
• Motopomp Faturası ( Otopark inişleri için kotun kurtarmadığı durumlarda )
• Su Borcu Yoktur Yazısı
• Arsa Beyanı %2 İle Ödenmişse ( Kanal katılım farkı alınacaktır )
• Noter Onaylı Taahhütname ( Fosseptik olan yerler için )
Tüm işlemler iş akış şemaları için lütfen tıklayın
( Not: Yukarıda belirtilen evrakları ilgili teknik personelimize dosya içerisinde teslim ediniz. )

SORULARINIZ İÇİN
ASKİ Genel Müdürlüğü - 1. ve 2. Bölge Su ve Kanal İşletme Daire BaşkanlıklarıASKİ Genel Müdürlüğü - ASKİ Bölge Müdürlükleri