Yapı Kalite Kontrol Laboratuvarı

ASKİ Genel Müdürlüğü bünyesinde 2010 yılında kurulmuş olan Boru Test Laboratuvarı’nda, PE içme-kullanma suyu ve kanalizasyon boruları ilgili standartlara uygun olarak test edilmektedir.

Deney talepleriniz ile şikâyet, öneri ve memnuniyetinizi aşağıdaki formlar aracılığı ile bize ulaştırabilirsiniz. Sistemimizin iyileşmesine sağlayacağınız katkılar için teşekkür ederiz.

Yapı Kalite Laboratuvarları İletişim Bilgileri


Adres : ASKİ İvedik Tesisleri, 06370 Yenimahalle/ANKARA
Tel/Fax : (0312) 396 48 90
 
1-) MÜŞTERİ ŞİKAYET VE TALEP FORMU;

Şikayet-Talep Formunu Buradan İndirebilirsiniz


 yapikalitelab@aski.gov.tr   mail adreslerine gönderebilirsiniz.

2-) TEST TALEP VE TEKLİF FORMU;

Formu Buradan İndirebilirsiniz

Not: Bu form doldurduktan sonra:
yapikalitelab@aski.gov.tr mail adreslerine gönderebilirsiniz.

3-) MÜŞTERİ MEMNUNİYET ANKET FORMU;

Formu buradan indirebilirsiniz

Not: Bu form doldurduktan sonra:
yapikalitelab@aski.gov.tr mail adreslerine gönderebilirsiniz.
 
ASKİ' DE KALİTESİZ BORUYA GEÇİT YOK!

Genel Müdürlüğümüz Türkiye' de bir ilke imza atarak, alt yapıda kullanılan boruların test edileceği Boru Test Laboratuvarını hizmete almıştır. Altyapıda kullanılan boruların standartlara uygunluğunu sağlamak ve kalite testlerini yapmak amacıyla kurumumuz bünyesinde kurulan bu laboratuvarla, içme suyu ve kanalizasyon borularının kalite testlerini kendi uzman kadrolarımızla gerçekleştirmekteyiz.

ASKİ tarafından, kullanımdan önce sahadan rasgele seçilen numuneler üzerinde yapılan test sonuçlarının olumlu olması halinde boruların kullanımına izin verilmekte, aksi halde üretici firmaya borunun iadesi gerçekleştirilmektedir.Testlerin dış kuruluşlara yaptırılması maliyet ve zaman açısından kayıplara neden olmaktadır. Bu nedenle ASKİ Genel Müdürlüğü bünyesinde Ankara'da kullanılacak boruların kalitesini tespit etmek ve sürekliliğini sağlamak amacıyla 2010 yılında Boru Test Laboratuvarı kurulmuştur.
 
Laboratuvarımızda, ilgili ulusal ve uluslararası standartlara uygun olarak aşağıda belirtilen testler yapılmaktadır.

- İç Basınç Testi
- Erime Akış Hızı, MFR Testi
- Yoğunluk Testi
- Kopma Uzaması Testi
- Isıl Testler
- Çember Rijitliği Testi
- Halka Esnekliği Testi

Testlerin kurum bünyesinde yapılıyor olması sayesinde kullanılacak boruların standart dışı olanlarının hızlı ve etkin bir şekilde ayrılması sağlanmakta ve böylelikle işlerde de aksama yaşanmamaktadır.

Şu ana kadar yapılan testlerle, piyasada kalite standartlarını yerine getirmeyen borular olduğu tespit edilmiştir. ASKİ boru test laboratuvarının devreye alınmasıyla daha birinci yılında ürünün kalitesi üzerine olumlu etki gösterdiği, üretici firmalar için
kalitesizlik adına caydırıcı olduğu ve böylece boru üretiminde hurda ve standart dışı polietilen malzeme kullanımının zamanla azaldığı, yaklaşık beş yüz adet farklı çaptaki borunun test sonuçlarının dönemsel analizleri ile doğrulanmıştır.

ASKİ Genel Müdürlüğü olarak boru kalitesindeki bu iyileşmenin gözlenmesi sonucu yapılan test hizmetinin, tüm kamu ve özel sektörü de içine alacak şekilde genişletilerek uygulanması kararı alınmıştır. Laboratuvarımız, konusunda uzman yönetici ve teknik kadroya sahip olup deneyler; her türlü iç ve dış baskılardan uzak, tarafsızlık, dürüstlük, gizlilik ve güvenirlik ilkeleri içinde titizlikle yapılmaktadır. Laboratuvarımızda TS EN ISO/IEC 17025 standardı şartlarına uygun Kalite Yönetim Sistemi kurulmuştur.

Laboratuvarımıza yurt içi ve yurt dışından gelen test talepleri karşılanmaya başlanmış olup, faaliyetlerimizle ile ilgili kapsamlı bilgiye www.aski.gov.tr adresinden ulaşılabilmektedir. Gelen talepler ve piyasa ihtiyaçları doğrultusunda deney kapsamımız sürekli genişletilecektir. Deney talepleri web sitemiz üzerinden "Deney Talep ve Teklif Formu" ile veya sözlü/yazılı olarak laboratuvara bildirilebilir. Gelen talepler, istenilen standart metotlar ve laboratuvar imkânları ile yapılabilirliği değerlendirilerek karşılanmakta ve sonuçlar rapor halinde sunulmaktadır. Yapılan deneylerin kalitesinin temini iç ve dış kalite kontrol uygulamaları ile sağlanmaktadır. Bu bağlamda kapsamı uyan laboratuvarlar ile karşılaştırma ve yeterlilik deneyleri yapılmış olup, sonuçlarımızın kalitesi güvence altına alınmıştır. Laboratuvarımız, tüm üretici, imalatçı ve tüketicilerin hizmetine açıktır.
 
Yoğunluk Tayini / TS EN ISO 1183-1
Polietilen malzemenin mukavemeti ile direk alakalı olup, malzemenin cinsini gösteren bir özelliktir.
 

Kütlesel Erime Akış Hızı Tayini / TS EN ISO 1133 - Metod A
Belirli bir yük altında ve sıcaklıkta polietilen malzemenin bir orifisten 10 dakikada akan miktarıdır. Bu malzemelerin elektrik ergitmeli kaynak kabiliyetini direk olarak etkileyen bir özelliktir. Standarda göre polietilen borudan alınan parçanın kütlesel erime akış hızı değeri, hammaddesinin değerinden en fazla ±%20 sapma gösterebilir. Standarda göre hammadde erime akış hızı değeri 0.2-1.4 g/10 dk. olmalıdır.
 
Çekme Özelliklerinin Tayini / TS EN ISO 6259-1
Polietilen malzemenin esnekliği ve dayanımı ile direk alakalı olup, özellikle PE boruların döşendiği bölgede olabilecek yer hareketleri veya fiziksel darbeler sebebi ile oluşabilecek deformasyonlara karşı borunun tepkisini gösterir. Uzaması yüksek olan borular deformasyon sonucu uzama yaparak olası hasarları ortadan kaldırır. İçme suyu borularında standarda göre uzama miktarı min. %350 olmalıdır.
 

İç Basınca Direncin Tayini / TS EN 1167-1
Yaşlandırma yapılarak borunun öngörülen kullanım ömrünü karşılayıp karşılamadığı tespit edilir.
 

Çember Rijitliği Tayini / TS EN ISO 9969
Termoplastik kanalizasyon borularının halka rijitliği, borunun iç çapında %3 oranında bir deformasyon meydana getirmek için gerekli olan kuvvetin hesaplanması ile tayin edilir.

Halka Esnekliği Tayini / TS EN ISO 13968
Termoplastik kanalizasyon borularının halka esnekliği, borunun çap yönünde sabit hızda %30’ luk bir deformasyon meydana gelinceye kadar bir kuvvet uygulanması ile tayin edilir. Boruda bu deformasyona ulaşıncaya kadar çatlama, kopma, eğilme, kat ayrılması ve kuvvet kaybı olmamalıdır.
 

Test ücretleri aşağıda verildiği gibidir. Testler için sahaya gelen borulardan rasgele seçilerek üzerinde tanımlama olacak şekilde 3x1 metre kargo ile ya da elden teslim edilebilir.
 
BANKA/HESAP NO: VAKIFBANK FİNANSMARKET ŞUBESİ TR 570001500158007287390084

BORU TEST  LABORATUVARI ÜCRETLERİMİZİ GÖRMEK İÇİN LÜTFEN TIKLAYIN