KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

Kişisel verileriniz; ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaati için zorunlu olması, bir hakkın tesisi, kullanılması için veri işlemenin zorunlu olması ve sözleşmenin kurulması ve ifası hukuki sebebine dayalı olarak görüşmemiz esnasında telefon yoluyla otomatik olarak işlenmektedir.

ASKİ’yi arayanların paylaşmış olduğu Ad, Soyadı, TC, telefon numarası ve alınan ses kaydı verileri;

  • Arayan kişiye doğru hitap edebilmek,
  • Arayan abonenin teyidi,
  • Doğabilecek muhtemel uyuşmazlıklarda delil olarak kullanılabilmesi,
  • Hizmet kalitesinin takibi,
  • Ürün ve hizmetlerimiz ile ilgili size bilgi verebilmek

 amacıyla sınırlı olarak işlenmektedir. Bu veriler herhangi bir kurum veya kişi ile paylaşılmamakta olup sadece hukuki uyuşmazlıklarda talep durumunda ilgili yargı mercileriyle paylaşılacaktır.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. maddesi hükümleri uyarınca, haklarınızı düzenleyen taleplerinizi “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” uyarınca dilekçe ile Hacı Bayram mahallesi Kazım Karabekir Caddesi No:70 Ulus 06050 Altındağ/ANKARA adresimize bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla ulaştırabilirsiniz.