Çubuk Atıksu Arıtma Tesisi (19.250 m³/gün)

Çubuk Atıksu Arıtma Tesisi, ilçe merkezi ve civarından gelen evsel nitelikli atıksuları arıtmak üzere inşa edilmiştir. Tesis 19.250 m³/gün kapasiteli ve 110.000 kişi eşdeğer nüfusa göre, “Uzun Havalandırmalı Aktif Çamur Sistemi” ile çalışacak şekilde “İleri Biyolojik Arıtma Sistemi” olarak tasarlanmıştır. Arıtılan sular, önce Çubuk Çayı’na, ardından da Ankara Çayı’na verilmektedir