Aski Genel Müdürlüğü Güncel İhale İlanları


İlan Tarihi İhale Tarihi İhale Adı Kik Kayıt Numarası İhale Türü Detay
26.08.2022 27.09.2022 Küçük ölçekli arsenik arıtma tesisi (montaj ve devreye alma dahil) mal alımı 2022/812749 Mal Alımı Detay
8.09.2022 3.10.2022 Atıksu arıtma tesisleri için 4 (dört) kalem hizmet alımı 2022/794168 Hizmet Alımı Detay
9.09.2022 4.10.2022 Konveyör bant (yerine montajlı-çalışır vaziyette) alımı 2022/488147 Mal Alımı Detay
12.09.2022 4.10.2022 Toz sönmüş kireç alımı 2022/900397 Mal Alımı Detay
13.09.2022 7.10.2022 Ankara ili yenimahalle ilçesi varlık mahallesi ve etlik şehir hastanesi atıksu ve yağmursuyu kollektör hatları yapım işi 2022/910098 Yapım Detay
9.09.2022 10.10.2022 Ankara ili çankaya ilçesi merkez mahallelerde atıksu ve yağmursuyu hatları yapım işi 2022/900566 Yapım Detay
12.09.2022 11.10.2022 2 kısım 592 kalem malzeme alımı 2022/809501 Mal Alımı Detay
26.09.2022 18.10.2022 İçme ve kullanma sularının arıtımında kullanılacak demir (ııı) klorür çözeltisi alımı 2022/956976 Mal Alımı Detay
9.09.2022 18.10.2022 1 (bir) yıllık pompa bakım ve onarımı 2022/899697 Hizmet Alımı Detay
26.09.2022 24.10.2022 Polialüminyum klorür hidroksit sülfat alımı 2022/959699 Mal Alımı Detay
26.09.2022 25.10.2022 Mayi klor alımı 2022/963396 Mal Alımı Detay