Aski Genel Müdürlüğü Güncel İhale İlanları


İlan Tarihi İhale Tarihi İhale Adı Kik Kayıt Numarası İhale Türü Detay
18.10.2021 3.11.2021 Monoray vinç 2021/638169 Mal Alımı Detay
14.10.2021 3.11.2021 Rafine tablet tuz ve demir ııı klorür alımı 2021/631606 Mal Alımı Detay
13.10.2021 4.11.2021 Analiz cihazı ve kimyasal madde alımı 2021/552863 Mal Alımı Detay
18.10.2021 10.11.2021 Bala tepeköy ve karadalak membran su arıtma tesisleri kollektörlerinin değişimi 2021/572884 Mal Alımı Detay
20.10.2021 11.11.2021 Muhtelif sondaj malzemesi mal alımı 2021/500325 Mal Alımı Detay
22.10.2021 23.11.2021 Kesikköprü baraj gölü havzası havza koruma planı ve özel hüküm belirlenmesi projesi hizmeti alımı 2021/653338 Hizmet Alımı Detay