Aski Genel Müdürlüğü İhale İlanları

Güncel İlanlar

İlan Tarihi İhale Tarihi İhale Adı Kik Kayıt Numarası İhale Türü Detay
15.11.2018 11.12.2018 Ara klorlama sistemi alımı 2018/564895 Mal Alımı Detay
19.11.2018 11.12.2018 Laboratuvar kimyasal madde, sarf malzeme ve ekipman alımı 2018/580237 Mal Alımı Detay
15.11.2018 12.12.2018 12 bölgede dezenfeksiyon alt yapısının kurulması ve işletilmesi işi 2018/581271 Yapım Detay
19.11.2018 18.12.2018 Sodyum hipoklorit alımı 2018/585026 Mal Alımı Detay
16.11.2018 18.12.2018 Aski genel müdürlüğü tesisler ve ikmal dairesi başkanlığına bağlı tesislerde bulunan trafo, kesici, röle ve topraklama sistemlerinin test ve ölçümlerinin yapılması 2018/568473 Hizmet Alımı Detay
28.11.2018 21.12.2018 43 kalem iş güvenliği ve iş elbisesi malzeme alım işi 2018/600846 Mal Alımı Detay
29.11.2018 27.12.2018 Çankaya su ve kanalizasyon müdürlüğü,görev sahası içerisinde yapılan içmesuyu ve kanalizsayon hatlarının arıza,yenileme,yeni imalat ,temizlik yapım işi. 2018/582658 Yapım Detay
29.11.2018 27.12.2018 Mamak su ve kanalizasyon müdürlüğü,görev sahası içerisinde yapılan içmesuyu ve kanalizasyon hatlarının arıza,yenileme,yeni imalat,temizlik yapım işi. 2018/604656 Yapım Detay
7.12.2018 28.12.2018 Durultucu ünitelerinin yalıtımı ve güçlendirilmesi işi 2018/586527 Hizmet Alımı Detay
6.12.2018 28.12.2018 “ankara ili sincan ilçesi tatlar merkezi atıksu arıtma tesisi ön arıtma rehabilitasyonu yapım işi” 2018 / 623586 Yapım Detay
12.12.2018 4.01.2019 Mevcut taşınmaz bilgi sisteminin güncellenmesi ve destek hizmeti 2018/643663 Hizmet Alımı Detay