ASKİ ALTYAPI BİLGİ SİSTEMİ (A.Y.B.İ.S)

ALTYAPI BİLGİ SİSTEMİ

Vizyonumuz

ü  ASKİ’ yi son teknolojiler ile dünya standartlarına taşımak.

ü  Kaçak ve kayıpları en aza indirmek.

ü  Arıza müdahalelerini en verimli hale getirmek

ü  Yapılan yatırımlar ve hizmetler için bilgi sistemini kullanmak.

ü  Diğer kurumlarla entegrasyon yaparak tüm işlemlerin tek bir portal üzerinden yürütülmesini sağlamak.

 

Mevcut Proje Amaçları

ü  ASKİ Abone verilerinin düzenlenmesi ve abonelerin harita üzerine işlenmesi, veritabanı oluşturulması.

ü  Eksik abone bilgileri ışığında abone eşleşme oranlarının belirlenmesi.

ü  Şebekenin güncellenmesi için ara yüzlerin yenilenmesi.

ü  Sahadan güncellenecek bilgiler için altyapının oluşturulması

ü  WEB ve Masaüstü Uygulamalarının Geliştirilmesi

ü  TAKBİS/İmar Bilgileri/Saha veri Toplama/Halihazır,Ortofoto Entegrasyonunun sağlanması

ü  Yeni rapor ve analizlerin geliştirilmesi

Kapsam 

 


Uygulama Özellikleri / Entegrasyonlarımız

ü  Sistem canlı veritabanı üzerinde  çok kullanıcılı bir yapıya sahiptir.

ü  Diğer sistemlerle entegre çalışarak canlı ve güncel bilgiyi CBS ile birlikte sunabilmektedir.

 

Web Uygulaması

 

Masaüstü Uygulaması

 ŞEBEKE ENTEGRASYONU

 

 

 

ABONE ENTEGRASYONU

ü  Abone adresleri UAVT standartlarına göre düzenlenmiş ve harita üzerine işlenmiştir.

 

 

TAKBİS ENTEGRASYONU

ü  Parsel Sorgulama

ü  Mülkiyet Bilgisi Sorgulama

ü  TC ile Parsel sorgulama

ü  Haritadan seçerek

parsel sorgulama

ü  Kapalı alan çizerek

   parsel sorgulama

 

 

 

 

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ENTEGRASYONU

ü  İMAR PLANLARI ENTEGRASYONU

 

ü  2013 YILINA AİT ORTOFOTO ENTEGRASYONU

 

 

Hedeflerimiz

SAHA ÇALIŞMASI

ü  Saha ekiplerince toplanan bilgiler dahilinde tüm Ankara genelinde ortalama %50 olan abone adres eşleşme oranını %100’ e çıkarmak.

ü  Sahadan çalışması sonucunda tüm Ankara’ nın bina envanterinin çıkartılması (bina tipi, daire/işyeri sayısı, kat bilgisi vb.)

ü  Eksik sayaç bilgilerinin elde edilmesi

ü  Kaçak ve usulsüz  kullanım bilgilerinin çıkartılması.

ŞEBEKE BİLGİLERİNİN GÜNCELLENMESİ

ü  Eksik şebeke verilerinin tüm arşivler taranarak tamamlanması.

ü  Mevcut çizimlerdeki eksik bilgilerin (imal tarihi, malzeme cinsi mütahhit,eksik çap , bilgileri vb.) girilmesi

 

 

Kazançlarımız

ü  Altyapı ve güncel numarataj bilgisine ait altlık haritayı başta Büyükşehir birimleri olmak üzere diğer Kurum ve Kuruluşlarında yararlanabileceği bir sistem haline getirilecektir.

ü  Abonelere ait adres verileri UAVT standartlarına göre düzenlenip harita üzerine işlenecek ve tüm aboneler tek bir harita üzerinden görülebilecek.

ü  Bakım, onarım ve kesintilerden etkilenecek aboneler bilgilendirebilecek.

ü  Şebekelerin ne zaman yapıldığı, ne zaman yenilenmesi gerektiği bilgisine ulaşılabilecek,

ü  Abonelere ait bilgiler ile, hangi bölgelere ne kadar su verildiği ve ne kadarının faturalandığı bilgisine ulaşılabilecek,

ü  Şebekelerin etkin kullanımı sayesinde yatırım ve dağıtım planlarında faydalar sağlayabilecektir.

ü  Şebeke hakimiyeti en üst seviyeye çıkartılarak kaçak ve kayıp oranlarını en az indirebilmesi sağlanacaktır.