» Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Kuruluş, Görev, Yetki Ve Sorumluluklarını Belirleyen Çalışma Yönergesi

» Su Arıtma Dairesi Başkanlığı Çalışma Yönergesi

» 2560 Sayılı İSKİ Kuruluş Kanunu

» Aski Kuruluş Görev Yetki Ve Yönetimine İlişkin Teşkilat Yönetmeliği

» Atıksuların Kanalizasyon Şebekesine Deşarj Yönetmeliği

» Ankara Büyükşehir Belediyesi Belediye Meclisi 27.06.2012 tarih ve 157 kararı

» Ankara Su Tesisatının Belediyeye Devri ve İşletilmesi Hakkında Kanun

» HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ

» Sicil Amirleri Yönetmeliğin Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

» İç Denetim Rehberi

» ASKİ Telsiz Yönetmeliği

» Bilgi Edinme Hakkı

» Havza Koruma Yönetmeliği

» İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ

» Tesisler Dairesi Başkanlığı Kuruluş, Görev, Yetki Ve Sorumluluklarını Belirleyen Çalışma Yönergesi

» Teftiş Yönetmeliği

» Özel Kalem Müdürlüğü Kuruluş, Görev, Yetki, Sorumluluk ve Çalışma Esasları Yönergesi1 2 3