KARTLI SAYAÇ SIKÇA SORULAN SORULAR

KARTLI SAYAÇ SIKÇA SORULAN SORULAR
Su ve Kanal katılım bedeli nedir? Neden dolayı alınır? Hukuki dayanakları nelerdir? Ne zaman alınmaya başlanmıştır?

2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu'nun 87. ve 88. Maddeleri gereği bir programa göre yapılacak yeni; içme, kullanma, endüstri suyu ve kanalizasyon yatırımları ile mevcutların genişletilmesi (tevsi), iyileştirilmesi (ıslahı) amacıyla yapılan harcamalar
Güvence bedeli nedir? Neden dolayı alınır? Hukuki dayanakları nelerdir? Kartlı sayaç abonelerinden de güvence bedeli alınır mı?

ASKİ Tarifeler Yönetmeliği 44. Maddeye göre abonelik sözleşmesi imzalayan her aboneden bir tahakkuk dönemindeki su tüketim bedelini karşılayacak kadar güvence bedeli (teminat) alınır. Kartlı sayaç abonelerinden 04.06.2008 tarih ve 150 sayılı Yönetim Kurulu kararına istinaden güvence bedeli alınmamaktadır.
Atıksu bedeli nedir? Neden dolayı alınır? Hukuki dayanakları nelerdir? Ne zamandan beri alınmaktadır?

Ankara ili sınırları içinde idaremize ait kanalizasyon hattının mevcut olduğu yerlerde şebeke hattını kullanan abonelerden alınan bedeldir. ASKİ Tarifeler Yönetmeliği 34. Maddeye göre her su abonesi tükettiği kadar suyu kirleteceğinden bunların uzaklaştırılması için atıksu bedeli ödemekle yükümlüdür.