2019 YILI GÖREVDE YÜKSELME SINAVINA BAŞVURULARI DEĞERLENDİRİLMEYEN PERSONELLER İÇİN DUYURU

2019 YILI GÖREVDE YÜKSELME SINAVINA BAŞVURULARI DEĞERLENDİRİLMEYEN PERSONELLER İÇİN DUYURU 

Mahalli İdareler Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmeliğin ’’Görevde yükselme sınavına tabi olarak atanacaklarda aranacak özel şartlar’’ başlıklı 7nci maddenin birinci fıkrasının (a) bendinin 3 numaralı alt bendinde yer alan; ekli (1) sayılı listede sayılan ve teknik öğrenim gerektiren Müdürlüklere atanabilmek için;

 Yükseköğretim Kurumlarının, kadronun görev alanı ile ilgili eğitim ve öğretimde bulunan en az dört yıllık bölümlerinden veya bu bölümlere denkliği kabul edilen yurtdışındaki Yüksek Öğretim Kurumlarının ilgili bölümlerinden mezun olmak’’ hükmü Danıştay İkinci Dairesinin 19.02.2018 tarih ve E:2017/4096 sayılı kararı ile iptal edildiğinden teknik öğrenim gerektiren Müdürlüklere yapılan başvurular değerlendirmeye alınamamıştır.

Başvurular değerlendirmeye alınamamış personel listesi aşağıdadır

MUSTAFA GÜRBÜZ
MUSTAFA KAĞAN MUM
FATMA ŞİBİL
IŞIL FİDAN
HALİL İBRAHİM FİLİZ
BERNA SEÇGİN
İSA EKE
SELDA YARDIMCI
MEHMET ÖZER
ALİ CEMAL UYANIKER
NİLGÜN YÜCEL
ALİ KORKUT
AYHAN SAZOĞLU
EBRU AKSU
BURAK KUBİLAY
CAFER DERTLİ
ERCAN ZENGİN
GÖNÜL ŞEYMA KAMADAN
İBRAHİM ERİM SANVER
İBRAHİM TAŞAR
MEHMET BİRGÖREN
AHMET YILMAZ
CÜNEYT BEKAR
EDA BAL
ERKAN SARI
FATMA ŞAHİN
GÖKHAN ORHAN
HARUN EMİR
İLTERİŞ ERDAŞ
MEHMET BALİ TATLI
RIDVAN BEKTAŞ
SEDAT ÖZDEMİR
YASEMİN AYDIN
ZELİHA SARIDAĞ KORKUT
ALPASLAN ÖZ
DİLEK GÜRKAN YALÇINKAYA
MEHMET HALİS GÜRLEK
MUHAMMET FATİH KILIÇASLAN
OĞUZ ALSANCAK
ÖMER ÖZER
EKREM AKÇUL
FATİH ERŞEN
KENAN COŞKUN
İBRAHİM GÖKHAN HEPER
BARIŞ OYMAN 
BETÜL GÜNGÖR
ÖZGÜR MERMER
FİLİZ TOSUN
HANİFE AYLA ÇELENK
NECDET GÜLSEVEN
SONGÜL ÇEBİ
AHMET ÇEPNİ
CÜNEYT GÜRBÜZ
EMİNE GEDİK ARDIÇ
MEHMET AKBAŞ
SEDAT ÖZDEMİR
BÜLENT ÖZEY
LEVENT TÜMTÜRK
ŞENOL DULKADİROĞLU
İZZET HÖCEK
FAZIL ÇETİNYÜREK
YASEMİN KILIÇARSLAN
FARUK KAMADAN
DAVUT ŞAYLİ
HAMZA CİĞEROĞLU
BAYRAM KIYAK
HAKAN YÜCEKAYA
MURAT ESEN
MUSTAFA TEPE
METİN KAYA
NEVZAT GÜL
ADEM ÖZDEMİR
BÜLENT GÜNKAYA
KIYMAZ DEMİR
RECEP SOLMAZ
EREN ERBUĞA
HACI BAYRAM ALP
NAKİ DOĞAN
HASAN GENÇ
MAKSUT AYDIN
ABDURRAHMAN UFUK UZUN
MUSTAFA SERDAR İNAL
SERVET SAYGIN
HASAN İPEK
MUTLU YAHYA ÇANKAYA
NAİM HATUNOĞLU
ZÜBEYİR ASLAN
AHMET TEKİN
AHMET YURT
ERTAN YİĞİT