2019 YILI GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVINA KATILACAK PERSONELLER İÇİN SINAV DUYURUSU

Mahalli İdareler Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına dair Yönetmelik Hükümlerine göre Anadolu üniversitesi tarafından gerçekleştirilecek olan Görevde Yükselme ve Unvan değişikliğine ilişkin hususların bildirildiği Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünün yazısında belirtildiği şekilde sınav başvuruları internet üzerinden gerçekleştirilecektir.


Genelge için tıklayın