Ankara il su yönetimi koordinasyon kurulu toplantısı ASKİ’ nin ev sahipliğinde yapıldı.

Havza Yönetimi Merkez Kurulu, Havza Yönetim Heyetleri ve İl Su Yönetimi Koordinasyon Kurullarının Teşekkülü, Görevleri, Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Tebliğ” e göre yılda bir sefer yapılması gereken İl Su Yönetimi Koordinasyon Toplantısı, Ankara Vali Yardımcısı Fatih KAYA ’ nın başkanlığında ilgili Kurum ve Kuruluş Temsilcileri katılımıyla 25.06.2019 tarihinde Kurumumuz ev sahipliğinde gerçekleşti.

Genel Müdürümüz Prof. Dr. Cumali KINACI toplantı öncesi yaptığı selamlama konuşmasında; su yönetiminde koordinasyonun önemine dikkat çekerek, Ankara’nın su ve atıksu altyapısı ile ASKİ Genel Müdürlüğünce yapılan çalışmalar hakkında katılımcıları bilgilendirdi.

16 farklı kurumdan 45 temsilcinin katılım yaptığı toplantıda;

1. ASKİ Genel Müdürlüğünce; Ankara Çayının mevcut durumu ve yapılan çalışmalar ile Tatlar Merkezi Atıksu Arıtma Tesisi hakkında,

2. Su Yönetimi Genel Müdürlüğü yüklenici firması MWH tarafından arıtılmış atıksuların tekrar kullanım alternatiflerinin değerlendirilmesi ve Tatlar AAT Geri Kazanım Projesi hakkında,

3. Ankara Sanayi Odası tarafından da Ankara sınırları içindeki Organize Sanayi Bölgelerinin su ihtiyaçları hakkında sunumlar yapılarak gerekli değerlendirmelerde bulunulmuştur.
Haber Resimleri