ASKİ HEYETİ RODOS ‘TA SEMPOZYUMA KATILDI


İWA (İnternational Water Association), SKATMK (Su Kirlenmesi Araştırmaları Ve Kontrolü Türk Milli Komitesi), İTÜ (İstanbul Teknik Üniversitesi), Kōchi Üniversitesi, Hellenic Üniversitesi ve ASKİ (Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü) işbirliğince gerçekleşen “Tarımsal Atıkların Yönetimi ve Karşılaşılan Problemler’’ konulu AGRO-2019 (10th İnternational Symposium On Waste Management Problems İn Agro-İndustries) sempozyumu 17-22 Haziran 2019 tarihlerinde Yunanistan’ın Rodos adasında gerçekleşmiştir.
Agro2019 Sempozyumu, 32 ülkeden(Avusturya, Avusturalya, Brezilya, Mısır, Finlandiya, Çin, Kore Cumhuriyeti, Singapur, İspanya, İsveç, Türkiye, İngiltere, İsrail, Japonya, Norveç, Şili, Belçika, Çek Cumhuriyeti, Polonya, Portekiz, Güney Afrika, İsviçre, Yunanistan, İtalya vb.) 131 katılımcıya ev sahipliği yapmış olup, program çerçevesinde 150 konu başlığı ele alınmıştır. 
ASKİ’nin özel standında ise katılımcılara Genel Müdürlüğün yapısı, işleyişi, su ve atıksu yönetim politikaları ile mevcut atıksu ve içmesuyu arıtma sistemimiz hakkında bilgilendirmelerde bulunulmuş, uluslararası platformda tanıtımı yapılmıştır.
Sempozyum sonunda, Kurumsal üyesi olduğumuz SKATMK tarafından, ASKİ’ye iş birliği ve katılımından dolayı bir plaket verilmiştir. Sempozyuma, Kurumumuzu temsilen Ankara 1. Bölge Su ve Kanal İşletme Dairesi Başkanı ve aynı zamanda SKATMK Komitesi ASKİ Kurumsal Temsilcisi Tarkan Cineviz ve iki teknik personelle katılım sağlanmıştır.
 

Haber Resimleri