KULLANILMIŞ SULAR YENİDEN KAZANILARAK TARIM VE SANAYİDE KULLANILACAK

Atıksu Arıtma Tesislerinde arıtılan suyun yeniden kazanılarak başta tarım ve sanayi sektörü olmak üzere yeniden kullanılmasına yönelik “Kullanılmış Suların Yeniden Kullanım Alternatiflerinin Değerlendirilmesi Projesi” kapsamında, Bolu İlinde düzenlenen Çalıştay-Seminer-Kapanış Toplantısına Projenin bir paydaşı olan Kurumumuz da katılım sağlamıştır.
Proje için seçilen üç İlden biri olan Ankara’da; kullanılmış suların yeniden kullanım kapasitesi belirlenmiş, kullanılmış suların kalitesi, izleme çalışmaları ile tespit edilmiş ve farklı sektörlerdeki çeşitli kullanım alternatifleri değerlendirilerek fizibilite çalışması yapılmıştır.
Öncelikli olarak Ülkemizin en büyük Atıksu Arıtma Tesisi olan Ankara Merkezi (Tatlar) Atıksu Arıtma Tesisinden çıkan kullanılmış suyun yeniden kullanımı için gerekli Tesis revizyonu ve geri kazanılacak suyun iletim hatları için uygulama projeleri hazırlanmıştır.  
Geri kazanım Tesisi iki faz olarak planlanmıştır. İlk fazda 390.000 m3/gün tarımsal sulamada, 30.000 m3/gün sanayide kullanılmak üzere toplamda 420.000 m3/gün, ikinci fazda ise 240.000 m3/gün daha kullanılmış su geri kazanılarak toplamda 660.000 m3/gün kullanılmış suyun yeniden kullanımı sağlanacaktır. İlk etapta Kesiktaş Havzası ve sanayi su ihtiyacına yönelik, ikinci etapta ise Sakarkaya Havzası sulamasının su ihtiyacı ile kapasite artışına yer verilmiştir.

Haber Resimleri