Kurtboğazı-Eğrekkaya-Akyar Barajı Koruma Planı ve Özel Hüküm Belirleme Projesi

“Kurtboğazı-Eğrekkaya-Akyar Barajı Koruma Planı ve Özel Hüküm Belirleme Projesi” 

Halk ve Paydaş Kurumları Katılımı ile Düzenlenen 

1.HavzaToplantısı

Genel Müdürlüğümüz tarafından Ankara’nın içme suyu ihtiyacının karşılanması amacı ile içme ve kullanma suyu temin eden ve edilmesi planlanan yer altı ve yerüstü su kaynaklarının korunmasına yönelik başlatılan “İçme-Kullanma Suyu Havzaları Koruma Planları ve Özel Hüküm Belirleme Çalışmaları” nın ikinci etabı olan “Kurtboğazı-Eğrekkaya-Akyar Barajı Koruma Planı ve Özel Hüküm Belirleme Projesi” nin 1. Havza Toplantısı 03.05.2019 Cuma günü Kızılcahamam’da gerçekleştirildi. Kızılcahamam Kaymakamı Mehmet YILDIZ, Belediye Başkanı Süleyman ACAR, ASKİ Genel Müdür Yardımcısı Mahir ÖZCAN, Çevre Koruma ve Su Havzaları Dairesi Başkanı ile projeden sorumlu personel, projenin yüklenici firması, havza alanında kalan mahalle muhtarları, paydaş kurum ve kuruluşların temsilcilerinin katılımları ile sağlanan toplantıda proje hakkında bilgi verilerek havza halkının sürece dahil edilmeleri amaçlanmıştır. ASKİ Genel Müdür Yardımcısı Mahir ÖZCAN; Proje ile “koruma-kullanma dengesi” gözetilerek ilimize içme ve kullanma suyu sağlayan kaynakların ve havzanın korunacağını, ilgili paydaşlardan ve bölge halkımızdan gelen yazılı itirazların da değerlendirilerek benzer toplantıların yapılıp projenin Tarım ve Orman Bakanlığı’nın onayına sunulacağını ifade etmiştir.

Haber Resimleri