Sularımız Kaynağında Korunuyor

Dünya Kaynakları Enstitüsü (WRI) tarafından, 6 Ağustos 2019 tarihinde yayınlanan değerlendirme raporunda dünya genelinde değişik düzeylerde su stresi yaşandığı ve ülkemizin de 32. sırada olduğu belirtilmiştir. Enstitü, raporunda  su stresiyle mücadele edebilmek için ; tarımsal verimliliğin arttırılmasını, gri ve yeşil altyapıya yatırım yapılmasını, kullanılmış suların arıtılarak tekrar kullanımını önermiştir.
Son yıllarda, iklim değişikliği ve sıcaklığın artışı ile birlikte, mavi-yeşil algler olarak da bilinen ‘‘siyanobakterilerin’’ yoğunluğu ve görülme sıklığının artması, giderek büyüyen küresel bir sorun haline gelmiştir. Ülkemizde de alg patlamalarının olduğu ve su kaynaklarının risk altında olduğu basın tarafından dile getirilmektedir. 
Mavi-yeşil algler, sucul ortamda bulunan fotosentez ile enerji üreten mikroskobik bitkilerdir. Su içerisinde kötü kokuya ve tat problemlerine sebep olmaktadırlar. Aşırı üremelerde alg patlamaları oluşabildiğinden suyun arıtılmasını zorlaştırmakta ve kalitesini düşürmektedir.

Genel Müdürlüğümüz, su kaynaklarının sınırlı olduğu bilinciyle, çalışmalarına ilk olarak Ankara’ya içme suyu temin eden barajların korunmasıyla başlamıştır. Yaptığımız çalışmalarla siyanobakterilerin büyümesi önlenerek, barajlarda su kalitesinin korunması sağlanmaktadır. Siyanobakteriler ile mücadelede kullanılan kimyasal, balık ve diğer canlılara zarar vermediği gibi balıkların solungaçlarında bulunan parazitlerin giderilmesinde etkilidir. Belirli aralıklarla uzmanlarımız tarafından yapılan işlemlerin etkinliği, barajlardan alınan numuneler ve yerinde yapılan ölçümlerle kontrol edilmektedir.

Haber Resimleri