Pursaklar

Pursaklar, Ankara il merkezi ile Çubuk ilçesi arasında yer alan köylerin en eskilerinden birisidir. Pursaklar adının görüldüğü en eski belge, Osmanlı döneminde 1530 yılında hazırlatılan Tapu Tahrir Defteri'dir. Bu defterde yörenin adı "Bursaklar" olarak yer almaktadır. Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü tarafından 1993 yılında 2 cilt olarak yayınlanan 438 numaralı Muhasebei Vilayeti Anadolu Defteri'nde ise iki Busaklar (Pursaklar) kaydı görülür. Bunlardan birisi o tarihte Çubuk ilçesine bağlı bir köydür. Busaklar isminin defterin iki yerinde kayıtlı olması, köyün yarısının tımar, diğer yarısının ise vakıf arazisi olarak ayrılmasından kaynaklanır.

Günümüz Pursaklar ilçesinin eski yerleşim yeri bugün "Eski Köy" ismiyle bilinen yerdir. 1966 yılında meydana gelen toprak kaymasının ardından bölge, devlet tarafından şimdiki Çoraklık mevkiinde yaptırılan konutlara taşınmıştır.

Yukarıda bahsedilen kayıtların dışında Pursaklar ilçesi tarihiyle ilgili olarak büyüklerin anlattığı bazı rivayetler vardır. Bir söylenceye göre, Pursaklar ilçesi Çubuk Ovası'nın kenarında Kavacık Memba Suyu'nın yanında kurulmuş, zamanımızdan 1502-00 yıl öncesinde eşkıya baskı ve zulmü yüzünden Eski Köy denilen yere taşınmıştır. 438 No'lu Muhasebe-i Vilayet-i Anadolu Defteri'nde Kavacık isimli bir köyün adına rastlanması bu söylencenin doğru olabileceği ihtimalini güçlendirmektedir.

Bugünkü Pursaklar ilçesinin 20. yüzyılın başlarında 304-0 haneli küçük bir köy olduğu, Balkan Savaşı, I. Dünya Savaşı ve İstiklal Savaşı'na çok sayıda askerle katkıda bulunduğu ve bu askerlerin büyük çoğunluğunun şehit olduğu bilinmektedir.

Coğrafi yapısı hafif engebeli olan ilçenin arazisi kıraçtır. Esenboğa Havalimanı'na ulaşımı sağlayan protokol yolunun ilçenin içinden geçmesi ve Ankara çevre otoyolunun yakınında olması nedeniyle stratejik bir konumdadır.

 

BİLGİLER    
Şehir Nüfusu    : 129.152 kişi
Yüzölçümü    : 157 km²
Nüfus Yoğunluğu    : -
Rakım    : 1.700 metre
Koordinatlar    : 38°56′40″N, 33°32′31″E
Posta Kodu    : 06145
Alan Kodu    : 0312
İl Plaka Kodu    : 06


YÖNETİM    
Ülke    : Türkiye
Coğrafi Bölge    : İç Anadolu Bölgesi
İl    : Ankara
Kaymakam    : İhsan KARA
Belediye Başkanı    : Selçuk ÇETİNİçerik Ankara Valiliği Web Sitesinden Alınmıştır.