Güdül

Ankara'nın 89 km kuzeybatısında yer alan ilçe Beypazarı ve Ayaş ilçeleri üe komşudur. Tarihi MÖ 3.000-3.500 yıllanna kadar gider. Ilçe'nin kuzeyinden akan Kırmır Çayı vadisindeki mağaralarda yapılan incelemeler bu bölgede Hitit uygarlığının var olduğunu göstermiştir. Kırmir çayı ve çevresi Hitit devletinin yıkılmasından sonra merkezi İzmit olan Bitinya Krallığının topraklarına katılmıştır.

Kirmir Çayı kenarında yer alan Inözü mevkiindeki mağaralar incelendiğinde Hristiyanlığın belirgin işaretlerine rastlanır. Güdül ve çevresindeki bağlarda ve köylerde çıkan taşlardan, çanaklardan, hayvan şekillerinden ve toprak küplerden bu bölgenin Bizans İmparatorluğu döneminde de yerleşim alanı olarak kullanıldığı anlaşılmaktadır.

1071 yılında yapılan Malazgirt Savaşı sonucu Anadolu toprakları Selçuklu Türklerine açılınca Güdül ve çevresi de Anadolu Selçuklu devletinin idaresine geçmiştir. İlçe bu devletin hükümdarlarından Mesut'un eniştesi ve Ankara Emiri (valisi) Şahabüddevlet Güdül Bey tarafından kurulmuş olup yaklaşık 850 yıllık bir tarihi geçmişi vardır.

Kırmir Çayı vadisinin Inözü mevkiinde kayalara oyulmuş mağaralar, Samutbaba Türbesi ile Tekke mevkiindeki Kasım Baba Türbesi ilçenin turist çekim merkezlerini oluşturur.

Son yıllarda bağcılık önem kazanmış, özellikle Karacaören, Yeşilöz, Adalıkuzu köyleri yetiştirdikleri sofralık üzümleriyle ön plana çıkmıştır. Bunun yanı sıra kiraz, domates, havuç üretimi yapılmakta ve Kiraz Festivali düzenlenmektedir.

İlçenin kuzeyinden akan Kırmir Çayı yeşillikleriyle ilçeye güzel bir görünüm kazandırır. Aynca, Sorgun köyü civarındaki orman alanı ve bu alan içindeki gölet de ilçenin doğal zenginlikleri arasındadır.

 

BİLGİLER    
Şehir Nüfusu    : 8.626 kişi
Yüzölçümü    : 419 km²
Nüfus Yoğunluğu    : -
Rakım    : 1.100 metre
Koordinatlar    : 40°12'40¨N, 32°14'34¨E
Posta Kodu    : 06840
Alan Kodu    : 0312
İl Plaka Kodu    : 06


YÖNETİM
Ülke    : Türkiye
Coğrafi Bölge    : İç Anadolu Bölgesi
İl    : Ankara
Kaymakam    : Fatih ACAR
Belediye Başkanı    : Havva YILDIRIMİçerik Ankara Valiliği Web Sitesinden Alınmıştır.