Evren

İlçenin tarihi Hititler dönemine kadar uzanır. Bu uygarlıktan sonra bölgede sırasıyla Asurlular, Frigyalılar, Romalılar, Persler, Bizanslılar, Büyük Selçuklular, Anadolu Selçukluları ve Anadolu Beylikleri hüküm sürmüşlerdir.

Evren ve çevresi Fatih Sultan Süleyman döneminde, 1467 yılında Osmanlı egemenliğine girmiştir. İlçenin eski adı Çıkınağıl'dır. Bu isim "dağınık durumda olan ağılların ve evlerin daha iyi korunabilmesi için bir araya toplanması" anlamına gelen "çokumağıl" kelimesinden gelmektedir. Osmanlı arşivlerinde "çıkınağıl" ismine pek rastlanmamıştır.

Bu yöreye en çok etki eden Kızılırmak nehridir. Çevrede rastlanılan höyük, kilise ve kale kalıntıları bu yörenin İslamiyet öncesi dönemde de iskân yeri olduğunu göstermektedir. Osmanlı arşivlerinin incelenmesi sonucu, yörede yaşayan halkın "Şerefli" aşiretinden geldiği anlaşılmıştır.

İlçenin eski yerleşim yeri şimdi Hirfanlı Barajının sulan altındadır. Yeni yerleşim alanı ise eski yerleşim alanının 4 kilometre kadar güney indedir. 1957 yılında yeni yerine yerleşen ilçe, büyüme ve gelişmeye uygun bir şekilde kurulmuştur.

İlçe 1983 yılma dek Çıkınağıl ismini korumuş, bu yıl içinde ise zamanın Cumhurbaşkanı Kenan Evren'in soyadına atfen adı Evren olarak değişmiştir. 1990 yılında çıkarılan bir yasa ile ilçe statüsüne kavuşmuştur.

İlçe sınırları içinde Evren-Sarıyahşi yolu üzerinde, ilçeye 2 kilometre uzaklıkta bir höyük vardır. Höyük ve çevresi 1. derece sit alanı ilan edilmiştir. Burada (MÖ) ilk bin yıla ait seramik kalıntıları bulunmuştur. Çatalpınar köyünün 2 kilometre güneybatısında bulunan Sığırcık Kalesi Geç Bizans dönemi ve Osmanlı dönemine aittir. Yıkıntı halindedir. Bu kaleden sadece bir kulesinin 8 metre yüksekliğinde duvarı kalmıştır.

Kızılırmak ve Hirfanlı Baraj gölü ilçenin turizmi açısından önemlidir. Göl kıyısında yer alan konaklama tesisleri ve piknik alanları çevre insanını buraya çekmektedir. Göl kenarında plaj niteliğinde, suya girilebilecek yerler de bulunmaktadır.

 

BİLGİLER    
Şehir Nüfusu    : 2.901 kişi
Yüzölçümü    : 218 km²
Nüfus Yoğunluğu    : -
Rakım    : 900 metre
Koordinatlar    : -
Posta Kodu    : 06770
Alan Kodu    : 0312
İl Plaka Kodu    : 06


YÖNETİM    
Ülke    : Türkiye
Coğrafi Bölge    : İç Anadolu Bölgesi
İl    : Ankara
Kaymakam    : Ahmet GÜNERİ
Belediye Başkanı    : Abdulkadir DEMİRCİİçerik Ankara Valiliği Web Sitesinden Alınmıştır.