% 22,82

İhale Listesi
İhale Tarihi İhale Adı Kik Kayıt Numarası İhale Türü
19.10.2017 Ankara İli Gölbaşı İlçesi TSW19 Depo Besleme Bölgesinde Su Kayıplarının Azaltılması 2017/471423 Yapım
20.10.2017 İnşaat Bakım Onarım Şefliği’ne Muhtelif Malzeme 2017/391716 Mal Alımı
23.10.2017 80 TON HİDROKLORİK ASİT ALIMI 2017/463074 Mal Alımı
25.10.2017 DEKANTÖR ALIMI 2017/461784 Mal Alımı
02.11.2017 Su ve kanal işletme Dairesi Başkanlığı Ankara Mücavir Alanalrı İçerisinde Yapılacak Atıksu,Yağmursuyu Hatları ve Bacaları Yağmursuyu Izgaraları Temizlik işi. 2017/448050 Hizmet Alımı