Aski Genel Müdürü Necmettin Tahiroğlu

Günümüzde dünya nüfusunun her geçen gün artış göstermesi ve bu ölçüde su kaynaklarının kirlenmesi suya duyulan ihtiyacı giderek artırmıştır. Suyun insan hayatındaki yeri yalnızca ekonomik kalkınma modeliyle değil sosyal ve çevresel gelişmelerin de dikkate alındığı çağdaş bir kalkınma modeli oluşturmayı zorunlu kılmıştır.

Geleneksel planlamadan çağdaş planlamaya geçişte suyun temini ve işlenmesinin yanında su yönetimi de büyük önem arz etmektedir. Bu sebeple Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak suyu kaynağından alarak musluklara sağlıklı şekilde ulaştırabilmek en büyük çabamızdır.

Bir şehir olarak gelecek nesillere bırakılacak en büyük mirasın temiz içme suyu ve güzel korunmuş bir çevre olduğu bilinciyle ASKİ Genel Müdürlüğü olarak çalışmalarımız gece gündüz devam etmektedir.

Necmettin TAHİROĞLU

Genel Müdür