ASKİ Su ve Atıksu Tarifesi (TL/m³)

ASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN
5.10.2021 SU VE ATIKSU TARİFESİ (TL/m³)
(K.D.V DAHİL DEĞİLDİR)
ABONE TİPİ SU ATIKSU TOPLAM
KONUT ABONELERİ      
0-15 m³ 3,55 1,78 5,33
16-30 m³ 4,99 2,5 7,49
30 m³ üzeri 6,42 3,21 9,63
SOSYAL YARDIM ALAN KONUT ABONELERİ      
0-10 m³ 0,67 0,33 1,00
11-15 m³ 3,55 1,78 5,33
16-30 m³ 4,99 2,5 7,49
30 m³ üzeri 6,42 3,21 9,63
İŞYERİ, SANAYİ VE ELÇİLİK 9,06 4,53 13,59
ARITILMAMIŞ SU KENDİ TARİFESİ ÜZERİNDEN % 20 İNDİRİM YAPILMAK SURETİYLE UYGULANIR
RESMİ ABONELER 5,32 2,66 7,98
RESMİ KURUM PARK VE BAHÇE 5,32 0 5,32
ÖZEL PARK VE BAHÇE, SPOR KULÜPLERİ 6,67 0 6,67
BELEDİYE PARK VE BAHÇE 3,55 0 3,55
MUHTARLIK HİZMET BİNALARI 3,55 1,78 5,33


MANDIRA
1,78 0,89 2,67
GRUPLAR Tarife Oranı
1. Grupta (5216 Sayılı Kanun ve 6360 Sayılı Kanun ile Büyükşehir sınırlarına bağlanan tüm ilçeler, merkez mahalleleri ve bağlı diğer yerler) bulunan yerlerdeki mandıralar. 1. Gruptaki konutlara uygulanan su ve atıksu tarifesinin %50' si uygulanır.
2. Grupta (5216 Sayılı Kanun ve 6360 Sayılı Kanun ile mahalle statüsünü kazanan köyler) bulunan yerlerdeki mandıralar. 2. Gruptaki konutlara uygulanan su ve atıksu tarifesinin %50' si uygulanır.
ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ
(Kendi su dağıtım şebekesi olanlar)
KENDİ TARİFESİ ÜZERİNDEN % 20 İNDİRİM YAPILMAK SURETİYLE UYGULANIR.
ŞEHİT, GAZİ VE ENGELLİLER KONUT TARİFESİ ÜZERİNDEN % 50 UYGULANIR.
ÖĞRENCİ EVLERİ KONUT TARİFESİ ÜZERİNDEN % 50 UYGULANIR.
Gruplar Tarife Oranı
1. GRUP 5216 ve 6360 Sayılı Kanun ile Büyükşehir sınırlarına bağlanan tüm İlçeler merkez mahalleleri ve bağlı diğer yerler. İlgili Abone Türüne Merkezde Uygulanan tarifenin %55' i uygulanır.
2. GRUP 5216 Sayılı Kanun ve 6360 Sayılı Kanun ile mahalle statüsü kazanmış köyler. İlgili Abone Türüne Merkezde Uygulanan tarifenin %20' si uygulanır.