ASKİ Su ve Atıksu Tarifesi (TL/m³)

ASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN
4.01.2022 SU VE ATIKSU TARİFESİ (TL/m³)
(K.D.V DAHİL DEĞİLDİR)
ABONE TİPİ SU ATIKSU TOPLAM
KONUT ABONELERİ      
0-15 m³ 4,89 2,45 7,34
16-30 m³ 6,87 3,44 10,31
30 m³ üzeri 8,86 4,43 13,29
SOSYAL YARDIM ALAN KONUT ABONELERİ      
0-10 m³ 0,67 0,33 1,00
11-15 m³ 4,89 2,45 7,34
16-30 m³ 6,87 3,44 10,31
30 m³ üzeri 8,86 4,43 13,29
İŞYERİ, SANAYİ VE ELÇİLİK 12,48 6,24 18,72
ARITILMAMIŞ SU KENDİ TARİFESİ ÜZERİNDEN % 20 İNDİRİM YAPILMAK SURETİYLE UYGULANIR
RESMİ ABONELER 7,34 3,67 11,01
RESMİ KURUM PARK VE BAHÇE 9,19 0 9,19
ÖZEL PARK VE BAHÇE, SPOR KULÜPLERİ 9,19 0 9,19
BELEDİYE PARK VE BAHÇE 4,89 0 4,89
MUHTARLIK HİZMET BİNALARI 4,89 2,45 7,34
ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ
(Kendi su dağıtım şebekesi olanlar)
KENDİ TARİFESİ ÜZERİNDEN % 20 İNDİRİM YAPILMAK SURETİYLE UYGULANIR.
ŞEHİT, GAZİ VE ENGELLİLER KONUT TARİFESİ ÜZERİNDEN % 50 UYGULANIR.
ÖĞRENCİ EVLERİ KONUT TARİFESİ ÜZERİNDEN % 50 UYGULANIR.
Gruplar Tarife Oranı
1. GRUP 5216 ve 6360 Sayılı Kanun ile Büyükşehir sınırlarına bağlanan tüm İlçeler merkez mahalleleri ve bağlı diğer yerler. İlgili Abone Türüne Merkezde Uygulanan tarifenin %55' i uygulanır.
2. GRUP 5216 Sayılı Kanun ve 6360 Sayılı Kanun ile mahalle statüsü kazanmış köyler. İlgili Abone Türüne Merkezde Uygulanan tarifenin %20' si uygulanır.