ASKİ Genel Müdürü Prof. Dr. Cumali KINACI


Prof. Dr. Cumali KINACI, 1957 yılında, Malatya'nın Doğanşehir İlçesi Erkenek Kasabası'nda doğmuştur. 

İstanbul Teknik Üniversitesi'nden İnşaat Mühendisi (1980), Yüksek Mühendis (1982), Doktor Mühendis (1987) olarak mezun olmuştur. Çevre Teknolojisi alanında 1992 yılında doçent, 2003 yılında profesör unvanlarını almıştır. 1990 yılında 6 ay süreyle ABD'nde The State University of New Jersey-Rutgers'da doktora sonrası çalışmalarda bulunmuştur. 

İstanbul Teknik Üniversitesi'nde 1981-1992 yıllarında asistan, 1992-1993 yıllarında yardımcı doçent, 1993-2003 yıllarında doçent olarak görev yapmıştır. Aynı yerde 2003 yılından bu yana profesör olarak çalışmaktadır. 

Özellikle su ve atık su arıtma teknolojileri, altyapı sistemlerinin tasarım ve işletme esasları, mühendislik ekonomisi gibi konularda ulusal ve uluslararası ölçekli 150 civarında yayın yapmıştır. Uluslararası saygın dergilerde yayınlanan 49 makalesine 800'den fazla atıf yapılmıştır. 20 civarında yabancı dergi için hakemlik görevinde bulunmuştur. Turkish Journal of Water Science and Management dergisinin kurulmasını sağlamış ve ilk 2 yıl editörlüğünü yapmıştır. 

Çok sayıda büyük ölçekli altyapı projelerinin planlanması ve tasarımı çalışmalarına katılmıştır. 

2003 - 2010 yılarında İTÜ Çevre Mühendisliği Bölüm Başkanlığı yapmıştır. 

22 Ekim 2010 - 11 Temmuz 2011 arasında Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü'nü üstlenmiştir. 

14 Temmuz 2011 - 19 Eylül 2017 arasında Su Yönetimi Kurucu Genel Müdürü olarak görev yapmıştır. 

19 Eylül 2017 - 14 Aralık 2017 arasında Orman ve Su İşleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcılığı görevini yürütmüştür. 

2003 – 2018 yılları arasında 12 yıl 8 ay süreyle Türkiye Petrolleri AO Yönetim Kurulu üyeliği görevinde bulunmuştur. 

14 Aralık 2017'den itibaren Ankara Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürü olarak görev yapmaktadır. 

Halen İTÜ İnşaat Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü'nde öğretim üyeliği, Ankara Büyükşehir Belediyesi ANFA Ltd Şti Yönetim Kurulu üyeliği ve Su Kirlenmeleri Araştırmaları Türk Milli Komitesi Yönetim Kurulu üyeliği görevlerini de yürütmektedir. 

Orta düzeyde İngilizce ve temel düzeyde Fransızca bilmekte olup evlidir; 2 çocuk babasıdır ve 2 torun sahibidir.