Abone Değişikliği ve Hesap Kesme işlemleri

ABONE DEĞİŞİKLİĞİ (İSİM DEĞİŞTİRME)

Gerekli Belgeler
Konut
Kimlik Belgesi - Kimlik üzerinde TC kimlik numarası bulunması zorunludur.
Abone No ( eski faturalardan öğrenilebilir )
Zorunlu Deprem Sigortası Fotokopisi veya TC-Poliçe Numarası
İşyerinden Konuta Dönüşecek Abonelik İçin Nüfus Müdürlüğünden Adres Beyanı
Not: Abone olacağınız yerde borç var ise kira kontratının fotokopisi, tapunun fotokopisi ve adres beyanı istenmektedir.

İşyeri
Kimlik Belgesi - Kimlik üzerinde TC kimlik numarası bulunması zorunludur.
Vergi Levhası
Abone No ( eski faturalardan öğrenilebilir )
Zorunlu Deprem Sigortası Fotokopisi veya TC-Poliçe Numarası
Anonim ve Limited Şirketler İçin İmza Sirküsü ve Ticaret Sicil Gazetesi

Not:
Abone olacağınız yerde borç var ise kira kontratının fotokopisi, tapunun fotokopisi, o adrese ait işyeri açma ruhsatı istenmektedir.
Not: Tamamen işyeri olan yerler (Plazalar, OSB, İşhanı) için Dask gerekli değildir.

Apartman Yönetimi Aboneliği
Karar Defterinin Fotokopisi
Yöneticinin kimlik belgesi yerine geçecek evrak'ın aslı (aslı görüldükten sonra iade edilecektir.)
Yönetici Kaşesi

Not:
Abone değişikliği ;
Genel Müdürlük, Yenimahalle Bölge, Keçiören Bölge, Sincan Bölge, Gölbaşı Bölge, Etimesgut Bölge, Akyurt Bölge, Kalecik Bölge, Pursaklar Bölge, Çubuk Bölge, Kazan Bölge, Elmadağ Bölge ' de yapılmaktadır.

İNŞAAT HESAP KESME İŞLEMLERİ:

İnşaatın bitirilerek oturuma hazır hale gelmesi durumunda inşaat hesap kesme işlemi için dilekçe ile,
1- Yapı Kullanım İzin Belgesi
2- Tarifeler Yönetmeliğimizin 6. maddesi h fıkrası uyarınca geçici abonelik için iskana başvuru yazısı, statik rapor ve kanal vizesi
3- İskana başvurusu bulunmayan ve yapı denetim raporu (statik rapor) alamayan binalar için yapı ruhsatı 5 yılı geçmedi ise karar defterine kartlı sayaç istendiğine dair karar alınacak.

TAHLİYE İŞLEMLERİ:

-Abonelerin ikamet ettikleri yada faaliyette bulundukları konut veya işyerini boşaltmaları durumunda tahliye işlemi yapılmaktadır.
-Tahliye işlemi için abonelerin sayaç üzerindeki son endeks değerini almaları-not etmeleri, güvence makbuzunun aslı ve kimlik belgeleri ile başvurmaları gerekmektedir.Tahliye edilen şirket adına abonelik ise imza sirküleri ve yetki belgesi istenilmektedir.