Yeni Su Aboneliği (İlk Abonelik)

Gerekli Belgeler

Geçici (İskansız) Mekanik Sayaç Konut Aboneliği
İskan başvuru yazısı- statik rapor.
Bölge müdürlüğümüzden alınmış kanal vizesi.
Binaya ait Şantiye su numarası veya ada parsel numarası
Kimlik Belgesi  (Üzerinde TC kimlik numarası bulunması zorunludur.)
O adresteki telefon, doğalgaz, elektrik aboneliklerinden en az birine ait isminize düzenlenmiş fatura
Zorunlu Deprem Sigortası Fotokopisi veya TC-Poliçe Numarası

Geçici (İskansız) Kartlı Sayaç Konut Aboneliği
İskana başvurusu bulunmayan ve yapı denetim raporu (statik rapor) alamayan binalar için yapı ruhsatı 5 yılı geçmedi ise kartlı sayaç aboneliği verilmektedir.
Bölge müdürlüğümüzden alınmış kanal vizesi.
Binaya ait şantiye su numarası veya ada parsel numarası
Kimlik Belgesi - Kimlik üzerinde TC kimlik numarası bulunması zorunludur.
O adresteki telefon, doğalgaz, elektrik aboneliklerinden en az birine ait isminize düzenlenmiş fatura
Zorunlu Deprem Sigortası Fotokopisi veya TC-Poliçe Numarası

- İlk su aboneliği için başvuracak abonelerimiz, bulundukları ilçedeki abone işleri şefliklerine başvurmaları gerekmektedir. Çankaya, Mamak, Altındağ ilçelerinde ikamet eden abonelerimiz Aski Genel Müdürlüğüne de başvuru yapabilir.


Geçici (İskansız) Mekanik Sayaç İşyeri Aboneliği
İskan başvuru yazısı.
Bölge müdürlüğümüzden alınmış kanal vizesi.
Binaya ait şantiye su numarası veya tapu fotokopisi
Vergi Levhası
Kimlik Belgesi  (Üzerinde TC kimlik numarası bulunması zorunludur.)
O adresteki telefon, doğalgaz, elektrik aboneliklerinden en az birine ait isminize düzenlenmiş fatura
Zorunlu Deprem Sigortası Fotokopisi veya TC-Poliçe Numarası
Limited ve Anonim Şirketler için İmza Sirküsü ve Ticaret Sicil gazetesi

Sadece işyeri olan binalar - yerler (OSB, Plaza, İşhanı gibi) için Dask gerekli değildir.

-  Sanayi tarifesi uygulanacak aboneliklere ait yerlere geçici abonelik verilmeyecektir.

- İlk su aboneliği için başvuracak abonelerimiz, bulundukları ilçedeki abone işleri şefliklerine başvurmaları gerekmektedir. Çankaya, Mamak, Altındağ ilçelerinde ikamet eden abonelerimiz Aski Genel Müdürlüğüne de başvuru yapabilir.


Geçici (İskansız) Kartlı Sayaç İşyeri Aboneliği

İskana başvurusu bulunmayan ve yapı denetim raporu (statik rapor) alamayan binalar için yapı ruhsatı 5 yılı geçmedi ise kartlı sayaç aboneliği verilmektedir.

İskan başvuru yazısı.
Bölge müdürlüğümüzden alınmış kanal vizesi.
Binaya ait şantiye su numarası veya ada parsel
Kimlik Belgesi - Kimlik üzerinde TC kimlik numarası bulunması zorunludur.
O adresteki telefon, doğalgaz, elektrik aboneliklerinden en az birine ait isminize düzenlenmiş fatura
Zorunlu Deprem Sigortası Fotokopisi veya TC-Poliçe Numarası
Limited ve anonim Şirketler için imza sirküsü ve Ticaret Sicil gazetesi

-  Sadece işyeri olan binalar - yerler (OSB, Plaza, İşhanı gibi) için Dask gerekli değildir.

-  Sanayi tarifesi uygulanacak aboneliklere ait yerlere geçici abonelik verilmeyecektir.

- İlk su aboneliği için başvuracak abonelerimiz, bulundukları ilçedeki abone işleri şefliklerine başvurmaları gerekmektedir. Çankaya, Mamak, Altındağ ilçelerinde ikamet eden abonelerimiz Aski Genel Müdürlüğüne de başvuru yapabilir.


İskanlı Konut Aboneliği
İskan ruhsatı (Yapı kullanım izin belgesi)
Binaya ait Şantiye su numarası
Kimlik Belgesi - Kimlik üzerinde TC kimlik numarası bulunması zorunludur.
Zorunlu Deprem Sigortası Fotokopisi veya TC-Poliçe Numarası

İskanlı İşyeri Aboneliği
İskan ruhsatı (Yapı kullanım izin belgesi)
Binaya ait şantiye su numarası veya Ada-parsel numarası
Vergi levhası
Kimlik Belgesi - Kimlik üzerinde TC kimlik numarası bulunması zorunludur.
Zorunlu Deprem Sigortası Fotokopisi veya TC-Poliçe Numarası
Limited ve anonim şirketler için imza sirküsü ve Ticaret Sicil Gazetesi

-   Sadece işyeri olan binalar-yerler (OSB, Plaza, İşhanı gibi) için Dask gerekli değildir.

- İlk su aboneliği için başvuracak abonelerimiz, bulundukları ilçedeki abone işleri şefliklerine başvurmaları gerekmektedir. Çankaya, Mamak, Altındağ ilçelerinde ikamet eden abonelerimiz Aski Genel Müdürlüğüne de başvuru yapabilir.


Bahçe Suyu Aboneliği
Bahçe Numaratajı (Fen İşlerinden Alınmaktadır)
Tapu Fotokopisi
Kimlik Fotokopisi
İmarli ise Çap Fotokopisi
İmarsız ise Aplikasyon

İnşaat Aboneliği
Yapı ruhsatı fotokopisi
Onaylı Sıhhi Tesisat Projesi fotokopisi
Arsa Çapı fotokopisi
Kimlik Belgesi - Kimlik üzerinde TC kimlik numarası bulunması zorunludur.
Numarataj yazısı fotokopisi
Hafriyat döküm belgesi
Kanal Katılım Makbuzu
Şirket ise imza sirküsü
Yıkılan yapı var ise abone numaraları ve iptal raporları

Gecekondu Aboneliği
5216 Sayılı yasa ile köy iken mahalle olan yerlerden 12.10.2004,
6360 Sayılı yasa ile köy iken mahalle olan yerlerden 31.03.2014 tarihi öncesine ait elektrik veya telefon faturası,
Kimlik Belgesi - Kimlik üzerinde TC kimlik numarası bulunması zorunludur.
İkametgah veya Tapu fotokopisi
Numarataj
İmarlı ise Arsa Çapı
İmarsız ise Aplikasyon

Resmi Kurum
Yapı ruhsatı fotokopisi Onaylı Sıhhi Tesisat Projesi fotokopisi
Arsa Çapı fotokopisi
Yetkili Kurumdan Yetki Belgesi
Kimlik Belgesi - Kimlik üzerinde TC kimlik numarası bulunması zorunludur.
İlgili Kurumdan Resmi YazıYapılması Gereken İşlemler;

1. Şahsen ilgili evraklar ile Abone Kabul servisine başvurulur.
2. İlgili evraklar keşif için Bölge Müdürlüğü'ne gönderilir.
3. Keşiften sonra, fiyatlandırma yapılır.
4. Abonelik işlemi tamamlanır.

Güvence bedelleri için buraya tıklayınız.