Fatura Düzeltme (itiraz) İşlemleri:

-Aboneler çıkartılan faturaların yüksek olduğu gerekçesiyle itiraz başvurusu yapmadan önce sayaçlarının tüketim göstergesini okuyarak faturada okuma hatası olup olmadığını kontrol etmeleri, okuma hatası olmadığı takdirde tesisatta kaçak olup olmadığını kontrol ettirmeleri, tesisatta kaçak yoksa su sayacının fazla tüketim kaydedip kaydetmediğinin kontrolü için abone numarası kimlik fotokopisi ile Kuruluşumuz Sayaç Sökme Takma Müdürlüğüne başvurulması.

-Abonelerin uzun süreli seyahat vs. durumlarında su kullanımı olmayacaksa bu sürenin Kuruluşumuza bildirilmesi.

-İtiraz başvurularında sayaçtaki tüketim göstergesinin okunarak başvurulması gerekmektedir.