Tankerle Su Taşıma Ruhsatı

14/01/2013 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren "İnşaat , Sulama, Temizlik, Sanay, vb. ihtiyaçlar için su taşıyan tankerlerin ruhsatlandırılması ile denetlenmesi usul ve esaslarına dair yönetmelik" gereğince inşaat, sulama, temizlik, sanayi ve bunun gibi ihtiyaçlar için su taşıyan tankerlerin ruhsatlandırılması zorunlu hale getirilmiş bulunmaktadır.

Ruhsat almak için ;
- T.C numarasını içeren nüfus cüzdan örneği/ Ticaret sicil gazetesi örneği,
- Tankerin motorlu araç tescil belgesinin örneği
- Tankerin ruhsat sureti belgesi örneği,
- Su tankerin amacı dışında kullanılmayacağına dair sorumluluk taahhütnamesi,
- Su dolumu yapılan yere ait çalışma izin belgesi
- Su dolumu yapılan kaynağın kimyasal ve bakteriyolojik analiz raporuyla
birlikte dilekçeleri ile ASKİ Genel Müdürlüğü Abone İşleri Dairesi Başkanlığı Kaçak su Şube Müdürlüğüne en kısa sürede başvurmaları gerekmektedir. Aksi takdirde ilgili yönetmelik gereğince cezai işlem yapılacaktır.