Yeni Su Aboneliği (İlk Abonelik)

Gerekli Belgeler


İskânlı Konut Aboneliği

- İskân ruhsatı (Yapı kullanım izin belgesi)
- Kanal vizesi
- Binaya ait Şantiye su numarası
- Kimlik Belgesi (nüfus cüzdanı veya ehliyet)
- Zorunlu Deprem Sigortası Fotokopisi
- Tapu fotokopisi
- Kira kontrat fotokopisi (Kiracı ise)

İskânlı İşyeri Aboneliği

- İskân ruhsatı (Yapı kullanım izin belgesi)
- Kanal vizesi
- Binaya ait şantiye su numarası
- Kimlik Belgesi (nüfus cüzdanı veya ehliyet)
- Zorunlu Deprem Sigortası Fotokopisi
- Tapu fotokopisi
- Kira kontrat fotokopisi (Kiracı ise)
- Vergi levhası
- Anonim ve Limited Şirketler İçin İmza Sirküsü ve Ticaret Sicil Gazetesi fotokopisi

Not: Tamamen işyeri olan yerler (Plazalar, OSB, İşhanı) için Dask gerekli değildir.

- İlk su aboneliği için başvuracak abonelerimiz, bulundukları İlçedeki abone işleri şefliklerine başvurmaları gerekmektedir.


Geçici (İskânsız) Konut Aboneliği

- Tarifeler Yönetmeliğimizin 8. maddesi f fıkrası 1. alt bendi uyarınca geçici abonelik için İş Bitirme Tutanağı (bağlı bulunduğu Belediyeden aslı gibidir onaylı) ve kanal vizesi

- Binaya ait Şantiye su numarası
- Kimlik Belgesi (nüfus cüzdanı veya ehliyet)
- Zorunlu Deprem Sigortası Fotokopisi
- Tapu fotokopisi
- Kira kontrat fotokopisi (Kiracı ise)
- O adrese ait telefon, doğalgaz, elektrik aboneliklerinden en az birine ait isminize düzenlenmiş fatura

Geçici (İskânsız) İşyeri Aboneliği

- Tarifeler Yönetmeliğimizin 8. maddesi f fıkrası 1. alt bendi uyarınca geçici abonelik için İş Bitirme Tutanağı (bağlı bulunduğu Belediyeden aslı gibidir onaylı) ve kanal vizesi

- Binaya ait Şantiye su numarası

- Kimlik Belgesi (nüfus cüzdanı veya ehliyet)
- Zorunlu Deprem Sigortası Fotokopisi
- Tapu fotokopisi
- Kira kontrat fotokopisi (Kiracı ise)
- Vergi Levhası
- O adrese ait telefon, doğalgaz, elektrik aboneliklerinden en az birine ait isminize düzenlenmiş fatura
- Anonim ve Limited Şirketler İçin İmza Sirküsü ve Ticaret Sicil Gazetesi fotokopisi

Not: Tamamen işyeri olan yerler (Plazalar, OSB, İşhanı) için Dask gerekli değildir.


- Sanayi tarifesi uygulanacak abonelere 26.9.2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 184’ üncü maddesi hükmü uyarınca geçici abonelik tesis edilememektedir.

- İlk su aboneliği için başvuracak abonelerimiz, bulundukları İlçedeki abone işleri şefliklerine başvurmaları gerekmektedir.

Bahçe Suyu Aboneliği

- Bahçe Numaratajı (Fen İşlerinden Alınmaktadır)
- Tapu Fotokopisi
- Kimlik Belgesi (nüfus cüzdanı veya ehliyet)
- Arsa Çap Fotokopisi
- Bahçe içerisinde yapı bulunmaması, yapı var ise yapının Yapı Ruhsatı, Yapı Kayıt Belgesi veya bağlı bulunduğu İlçe Belediyesinden yapı ruhsatına tabi olmadığına dair yazı getirilmelidir.

İmarsız yerlere bahçe aboneliği yapılamamaktadır.

İnşaat Aboneliği

- Yapı ruhsatı fotokopisi
- Onaylı Sıhhi Tesisat Projesi fotokopisi
- Arsa Çapı fotokopisi
- Kimlik Belgesi (nüfus cüzdanı veya ehliyet)
- Numarataj yazısı fotokopisi
- Hafriyat döküm belgesi fotokopisi
- Kanal Katılım Makbuzu fotokopisi
- Şirket ise imza sirküsü fotokopisi
- Yıkılan yapı var ise abone numaraları ve iptal raporları

Gecekondu Aboneliği

- 5216 Sayılı yasa ile köy iken mahalle olan yerlerden 12.10.2004 tarihinden önce yapının yapıldığına dair İlçe Belediyesinden alınacak yazı.

6360 Sayılı yasa ile köy iken mahalle olan yerlerden 31.03.2014 tarihinden önce yapının yapıldığına dair İlçe Belediyesinden alınacak yazı.

- Kimlik Belgesi (nüfus cüzdanı veya ehliyet)
- Tapu fotokopisi
- Numarataj yazısı fotokopisi
- İmarlı ise Arsa Çapı
- İmarsız ise Aplikasyon

Resmi Kurum

(İlk abonelik inşaat aboneliği için)

- Yapı ruhsatı fotokopisi
- Onaylı Sıhhi Tesisat Projesi fotokopisi
- Arsa Çapı fotokopisi
- Kimlik Belgesi (nüfus cüzdanı veya ehliyet)
- Numarataj yazısı fotokopisi
- Hafriyat döküm belgesi fotokopisi
- Kanal Katılım Makbuzu fotokopisi
- Şirket ise imza sirküsü fotokopisi
- Yıkılan yapı var ise abone numaraları ve iptal raporları

Resmi abone olmak için (inşaat aboneliğin devir )

- İskân ruhsatı (Yapı kullanım izin belgesi)
- Yapı kullanım izin belgesi henüz alınmamış ise Tarifeler Yönetmeliğimizin 8. maddesi f fıkrası 1. alt bendi uyarınca geçici abonelik için İş Bitirme Tutanağı (bağlı bulunduğu Belediyeden aslı gibidir onaylı) ve kanal vizesi
- Yetkili Kurumdan Yetki Belgesi
- İlgili Kurumdan Resmi talep yazısı;
- Abone numarası (inşaat abone numarası


Resmi abone değişikliğinde

- Yetkili Kurumdan Yetki Belgesi
- İlgili Kurumdan Resmi talep yazısı;
- Abone numarası