KARTLI SAYAÇ (AKILLI SU SAYACI)

ASKİ, 1994 yılından bu yana "Elektronik Akıllı Su Sayacı Sistemi" konusunda yoğun bir analiz ve inceleme çalışması yürütmektedir. Su satış sistemlerinin ulaştığı son nokta olan "Elektronik Akıllı Su Sayacı Sistemi" uygulamada bir çok kolaylıkları da beraberinde getirmektedir. Bu sistemin, su dağıtım kuruluşlarının işlerini oldukça kolaylaştıran bir sistem olduğu görülmüştür. Ayrıca tahsilat işlemlerinde büyük kolaylıklar sağlayacağı ve kaçakları önlemede etkin olacağı görülmüştür. ASKİ Genel Müdürlüğü 02.08.1995 tarihinde ilk Elektronik Akıllı Su Sayacı Sistemi ihalesini yapmıştır. Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı da bu sistemin uygulanır hale getirilmesi için görevlendirilmiştir. Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı'nın yoğun ve gayretli çalışması neticesinde 1996 yılı Haziran ayından itibaren test uygulamalarına başlanılmış olup, 1997 yılı Şubat ayı itibari ile 3.000 adet elektronik akıllı su sayacı uygulamaya konulmuştur.Bu sistemle, abone satın aldığı kadar su kullanabilir; yani sistem zamlardan etkilenmeyen ön ödemeli kredi sistemi ile çalışır. Elektronik Akıllı Su Sayacı, ekranı sayesinde kullanım bilgilerini verir, bu yüzden de kullanımı çok kolaydır. Sürekli kendi kendini kontrol ederek herhangi bir aksaklığa müsade etmez. Her sayacın kendine özgü bir akıllı kredi kartı (Smart card) vardır. Sayaç kendine yapılan yetkisiz ve kötü niyetli bir müdahaleyi tespit ederek hafızasına alır ve akıllı vanasını kapatıp kendini koruma altına alır. Abonenin ASKİ'den satın alarak Elektronik Su Sayacına yüklediği kredi bitmeden önce, sayaç aboneyi yeni kredi alması için uyarır. Abone uyarıya rağmen su kredisi almazsa, elektronik akıllı sayaç 'bitti' mesajı vererek akıllı vanasını kapatır.Akıllı sayaç, pillerinin değişme zamanı geldiğinde aboneyi ikaz eder, abone ikaza uymazsa bilgileri hafızasına kaydederek tüm bilgilerini korumaya alır. Akıllı kredi kartı da sayacın hafızasındaki özel program ile sayacı kontrol eder. Akıllı kredi kartı başka bir sayaca takıldığı takdirde işlem yapmaz. Kötü niyetli olarak yapılan yabancı kartla su sayacını açma denemelerini hafızasına kaydeder. Daha sonra ASKİ yetkilisi bu girişimleri özel kartı ile sayacın hafızasından okur. Abone akıllı kredi kartını kaybederse idareye başvurup eski kartı sistemden iptal ettirir ve yeni bir kart alır. Abonenin kaybettiği kart, bulanın hiç bir işine yaramaz.

Akıllı Su Sayacının Aboneye Getirdiği Yenilik ve Kolaylıklar
Abone istediği an, kullandığı su miktarını, kalan kredi miktarını, v.b. bilgileri sayacından okuyup izleyebilir. Abone, istediği kadar su kredisini sabit fiyat garantisi ile alabilir ve sık sık yapılan tarife değişikliklerinden (zam) etkilenmez. Ayrıca bazı sıra dışı durumlarda oluşabilen yüksek tutarlı faturalarla karşılaşmadan kendi hesabını yapabilir ve dilediği kadar su harcaması yapabilir.Su peşin satılacağından mülk sahibi ve kiracı arasındaki çeşitli ihtilaflar da ortadan kalkmaktadır. Yine aynı şekilde, peşin su satışı yapıldığı için, ödemelerde kuyrukta beklemeler olmamakta, abone ihtiyacı kadar su kredisi alma imkanına kavuşmaktadır.

Akıllı Su Sayacının ASKİ'ye Getirdiği Yenilik ve Kolaylıklar
Sayaç okuma işlemleri ve maliyet giderleri ortadan kalkar. Borcunu ödemeyen abonelerin sayaç sökme-takma, açma-kapama gibi işlem ve giderlerini ortadan kaldırır. Mekanik sayaçların sayaç okuma endekslerinin her dönem bilgisayar ortamına aktarılması, fatura hazırlanması ve bildirim dağıtılması gibi işlemleri ortadan kaldırır. Sistem, bankalara otomatik ödeme için gönderilen ve ödenmeyip iade edilen faturaların tespiti için yapılan çalışmaları ve bunlara faiz tahakkuk ettirilmesi işlemlerini ortadan kaldırmaktadır. Yüksek oranda su tüketen, kaçak su kullanma eğiliminde olan, su parası tahsilatında zorluk çekilen abonelerin su paralarını ödememe problemleri de bu sistem sayesinde çözüme kavuşturulmuş olmaktadır.