Yapı Kalite Kontrol Laboratuvarı

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğü bünyesinde bulunan ASKİ Yapı Kalite Kontrol Laboratuvarı, plastikler, termoplastik, polietilen borular ve ekleme parçalarının ayrıca su inşaat ve kanal dolgularında kullanılan dolgu malzemeleri (kırmataş, stabilize vb.) beton numuneleri ile beton boruların teknik şartnameye uygunluğunu belirlemek, uluslararası standartlara göre testleri yapmak amacıyla kurulmuştur. ASKİ Genel Müdürlüğü ile ilişkili kuruluşu olan ASKİ Yapı Kalite Kontrol Laboratuvarının görevleri Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Yönetim Kurulunun 09/01/2020 tarih ve 2020/14 Numaralı Kararına göre yeniden düzenlenmiştir.
2010 yılında faaliyete başlayan ASKİ Yapı Kalite Kontrol Laboratuvarı, ASKİ Genel Müdürlüğü Çevre Koruma ve Su Havzaları Daire Başkanlığı Yapı Kalite Kontrol Şube Müdürlüğü bünyesinde hizmet vermektedir.

Laboratuvarımız da yapılan deneylerin Uluslararası geçerliliği olduğundan özel veya diğer kamu kurumlarından gelen deney taleplerine de hizmet vermektedir. Kurum içi gelen test talepleri yüklenici firmalara yaptırılmakta olan üst ve alt yapı imalatlarında kullanılan plastik- termoplastik boru ve ekleme parçaları, dolgu malzemeleri, kanal sıkışma testleri, beton numuneleri, beton-betonarme boru numunelerinin kontrol mühendisleri tarafından test talebi veya sahadan/fabrikadan seçilip laboratuvarımıza teslim edilen malzemenin test talebi üzerine yapılmaktadır.
ASKİ Yapı Kalite Kontrol Laboratuvarı 20.10.2023 / 01 tarihli TÜRKAK Akreditasyon Sertifikası sonucunda Uluslararası Geçerliliği olan Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından Beton-Betonarme boruların TSE 821 EN 1916 standartına uygun yapılan tepe yükü basınç deneyinden akredite olmuş Türkiye de ki Laboratuvarlardan biridir. Beton-Betonarme borularda çapı Ø 3000 mm’lik borulara kadar tepe yükü basınç testi yapılmaktadır. 
Fotoğraf-1: Beton boru tepe yükü basınç testi 

KALİTE POLİTİKAMIZ

ASKİ Yapı Kalite Kontrol Laboratuvarı, ISO 17025 “Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yetkinliği için Genel Gereklilikler” kalite yönetim sistemi uygulamalarında plan ve hedefleri gereğince, mevcut mevzuatlara ve kalite gerekliliklerine uygun olarak tarafsız, hızlı, etkin, devamlı, doğru, istikrarlı, güvenilir ve bağımsız bir politika izlemeyi, plastik boru ve ek parça testlerinin doğru ve güvenilir olarak sunulmasını amaç edinmiştir. ASKİ Yapı Kalite Kontrol Laboratuvarı Yönetimi, müşterilerine ve bağlı olduğu idareye Ulusal ve Uluslararası Standartların gereklerini karşılayacak düzey ve kalitede hizmet vermeyi taahhüt eder
ASKİ Yapı Kalite Kontrol Laboratuvarı Yönetimi;
-Tüm personelin Kalite Politika ve Hedeflerini okumasını, anlamasını ve bu politika ve hedeflere uymasını sağlamayı,
-Takım ruhunun farkında olarak, kuruluşumuzun amaç ve hedeflerine ulaşabilmesi için çalışanlarımızın tam katılımını sağlamayı ve bu doğrultuda gerekli çalışma ortamını oluşturmayı,
-Mevcut ve gelecekteki paydaş beklentilerini doğru analiz etmeyi ve en üst seviyede memnuniyeti sağlamayı,
-Yasalara, yönetmeliklere, meslek etik kurallarına uygun olarak çalışmayı,
-Müşterilere ait gizli bilgilerin ve tescilli hakların korunmasını, analiz sonuçlarının güvenilir olarak muhafaza edilmesini ve gönderilmesinin güvence altına alınmasını sağlamayı,
-Müşterilerin yazılı izni olmadan üçüncü taraflara müşterilerin bilgilerini aktarmamayı,
-Tüm personelinin kalite politikalarının benimsenmesini, uygulamasını ve sorumluluklarını anlamasını, yapılan işin kalitesini ve personelinin kararlarını olumsuz yönde etkileyebilecek her türlü iç/dış baskılardan ve etkilerden uzak tutulmasını sağlamayı,
-İlgili mevzuat çerçevesinde; müşterilerden gelen talepleri yerine getirebilmek için personelinin yurt içi ve yurt dışı eğitimlerine katılmalarını sağlamayı,
-Her düzeydeki çalışan personelinin, kurumun yeterliliğini, dürüstlüğünü ve bağımsızlığını kaybedecek veya zayıflatacak bir uygulamaya hiçbir şekilde dahil olmamasını sağlamayı,
-Yapılan test/analizlerin kalitesini etkileyen her türlü mal ve hizmetin satın alınmasında teknik yeterliliği sağlayan alımlar için gerekli çalışmaları düzenlemeyi,
-Kalite yönetim sisteminin geliştirilmesi, gerçekleştirilmesi ve yönetim sisteminin etkinliğinin sürekli iyileştirilmesi ve etkinliği konusunda sorumluluklarını yerine getirmeyi,
-Kaliteden taviz vermeden her zaman yeniliklere açık olmayı ve her noktada sürekli iyileşme ve mükemmel olanı üretmeyi temel felsefemiz olarak belirlemeyi,
-Üstlendiği görev ve verdiği hizmetlerin kalitesi ile güvenilirlik, dürüstlük, tarafsızlık, gizlilik, sürekli iyileşme ve bilimsellik anlayışını benimsemiş bir kuruluş olmayı,
-Bilimsel ve teknolojik gelişmeleri yakından takip etmeyi,
-Kalite standartları gereklerini karşılayan bir ortam sağlayarak sürekli artan kalitede hizmet vermeyi, bunun için; mevcut alt yapı ve insan kaynaklarının geliştirilmesini ve sürekliliğini temin etmeyi,
ASKİ Yapı Kalite Kontrol Laboratuvarı Yönetimi tüm bu kalite politikaların benimsenmesi ve uygulanması için gerekli faaliyetleri yürütmeyi ve iç/dış kalite güvence tedbirlerini almayı taahhüt eder.
Çevre Koruma ve Su Havzaları Daire Başkanı
BANKA/HESAP NO: VAKIFBANK FİNANSMARKET ŞUBESİ TR 570001500158007287390084

Yapı Kalite Laboratuvarları İletişim Bilgileri


Adres : ASKİ İvedik Tesisleri, 06370 Yenimahalle/ANKARA
Tel / Fax : (0312) 396 48 90

1-) MÜŞTERİ ŞİKAYET VE TALEP FORMU;

Şikayet-Talep Formunu Buradan İndirebilirsiniz


yapikalitelab@aski.gov.tr mail adreslerine gönderebilirsiniz.

2-) TEST TALEP VE TEKLİF FORMU;

Formu Buradan İndirebilirsiniz

Not: Bu form doldurduktan sonra:
yapikalitelab@aski.gov.tr mail adreslerine gönderebilirsiniz.

3-) MÜŞTERİ MEMNUNİYET ANKET FORMU;

Formu buradan indirebilirsiniz

Not: Bu form doldurduktan sonra:
yapikalitelab@aski.gov.tr mail adreslerine gönderebilirsiniz.