Dezenfeksiyon Çalışmaları

Genel Müdürlüğümüz tarafından;  Ankara ili mücavir alan sınırları içinde kalan bölgelerde; içme/kullanma sularında sağlığa zararlı mikroorganizmaların giderilmesi amacıyla sürdürülebilir dezenfeksiyon işlemi yapılarak “İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik” ve Sağlık Bakanlığı Tebliğleri gereği uç noktada ki son tüketiciye uygun dezenfeksiyon işlemine tabi  ve dezenfeksiyon limit değerlerini sağlayan suyun ulaştırılması sağlanmaktadır. İçme/kullanma suyu depolarında meydana gelen arızalara anında ve yerinde müdahale etmek, iş yükü ve zamandan tasarruf ederek daha fazla mahallede kontrol yapmak amacıyla" 12 Bölgede Dezenfeksiyon Alt Yapısının Oluşturulması ve işletilmesi İşi" kapsamında dezenfeksiyon işlemleri düzenli olarak devam etmektedir. Bu çalışma kapsamında Ankara il sınırları 12 bölgeye ayrılmış ve dezenfeksiyon faaliyetleri yalnızca İvedik İçme Suyu Arıtma Tesisinin beslemekte olduğu metropol bölge ile sınırlı kalmayıp, tüm mücavir alanı da içerisine alan, 25 ilçenin tamamında “merkezi yönetim yerinde sorumluluk” esasıyla dezenfeksiyon çalışmaları yürütülmektedir. Ayrıca merkezde İvedik İçme Suyu Arıtma Tesisi'nden beslenen metropol bölgede, şebeke bakiye kontrol miktarının izlenmesi ve Ankara il merkezinde her noktada ilgili yönetmelik bakiye klor limit değerlerinin sağlanması amnacıyla farklı noktalarda otomatik ara klorlama sistemleri bulunmaktadır. Yapılan çalışmalarla uç nokta ile İvedik İçme Suyu Arıtma Tesisi çıkışı arasındaki bakiye klor farkı minimuma indirilmektedir. Bu çalışmalar ile içme/kullanma sularından bakiye klor miktarını izleyerek hem dezenfeksiyon yan ürünlerinin oluşumu önlenmekte, hem de Ankara ili merkezinde dezenfeksiyon konusunda uç noktadaki tüketiciye dahi ilgili yönetmelik limit değerlerine uygun içme/kullanma suyu sağlanmaktadır.  İçme/kullanma sularının dezenfeksiyonu işlemleri halk sağlığı için önem arz ettiğinden bu faaliyetler Genel Müdürlüğümüz tarafından titizlikle yürütülmektedir.