Elmadağ Atıksu Arıtma Tesisi (4.951 m³/gün)

Elmadağ Atıksu Arıtma Tesisi, ilçe merkezi ve yakın çevresindeki atıksuların arıtılması amacıyla inşa edilmiştir. Tesis 4.951 m³/gün kapasiteli ve 47.884 kişi eşdeğer nüfusa göre, “Uzun Havalandırmalı Aktif Çamur Sistemi” ile çalışacak şekilde “İleri Biyolojik Arıtma Sistemi” olarak tasarlanmıştır. Arıtılan sular, Hatip Deresi’ne deşarj edilmektedir.