COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ (CBS)


Coğrafi Bilgi Sistemleri : Konuma dayalı gözlemlerle elde edilen grafik ve grafik olmayan bilgilerin toplanması, saklanması, işlenmesi ve kullanıcıya sunulması işlevlerini bütünlük içerisinde gerçekleştiren bir bilgi sistemidir.

 

Bu sistem, veritabanında kayıt edilen bilgilerin analizlerinin yapılması ve sonuçların harita tablo ve grafik şeklinde gösterilmesine olanak sağlar.

 

ANKARA ALTYAPI BİLGİ SİSTEMİ (ANKABİS)

Ankabis, işletmelerin su, kanalizasyon ve yağmursuyu şebekelerini, envantere ait öznitelikler ve şebekenin bağlantısallık bilgileri ile, dijital ortamda tutulmasını ve yönetilmesini sağlayan, kurumdaki diğer iş süreçleri ve bilgi sistemleri ile entegre çalışan yeni nesil CBS tabanlı bir sistemdir. Abone, SCADA, İşletme-Bakım-Arıza, Planlama, Modelleme, Çağrı Merkezi ve benzer bir çok sistemin canlı olarak entegre edildiği sistemdir.

ANKABİS

Günümüzde diğer paydaş kurumlar ve su kanal işletmeleriyle eşgüdümlü hareket etmek bir zorunluluk arz etmektedir. Bu bağlamda güncel ,hassas ve doğruluğu yüksek alt yapı verisine sahip olmak büyük bir öneme haizdir. Tam da bu nokta da Ankabis sistemi ; gerek saha arıza ekipleri tarafından gerekse devam eden ve sonuçlanan imalat ve projelere ait sürekli olarak güncellenen doğruluğu yüksek hassas ölçümlü alt yapı verileri sayesinde kurumumuza;

·Teknolojik gelişmeleri bizzat sahada uygulama ve kazanımlarını değerlendirmek

·Optimum fayda sağlayacak şekilde ileriye dönük planlama yapmak

·Mevcut sorunlara maliyet etkin çözümler sunmak

·Arıza takibi sayesinden sorun çıkarabilecek hatları önceden belirleyebilmek

·Güncel, hassas ve doğruluğu yüksek veriler sayesinde doğru analizlerde bulunabilmek

·Ankara genelinde doğru ve güncel alt yapı bilgisine ulaşmak.

·Zamandan tasarruf ederek birim zamanda daha fazla çözüme ulaşmak

·Geleceğe yönelik alt yapı planlaması esnasında karar vericilere istatistik veriler sunmak

Gibi kritik yetenekler kazandırmaktadır.

Kurumsal hafıza niteliği taşıyan ANKABİS zamanın şartlarına göre sürekli yenilenen ve gelişen bir sistemdir. Mevcut faydalarının yanında, geliştirme çalışmaları kapsamında ANKABİS sistemine ilave yetenekler kazandırılması planlanmaktadır. Buna ek olarak kurumumuz bünyesinde kullanılmakta olan diğer yazılımlar ile de entegrasyonu sayesinde mükerrer iş ve işlemleri engelleyerek zaman performans odaklı çalışmayı sağlamaktadır.