SCADA (Supervisory Control And Data Asquisition)

SCADA (Supervisory Control And Data Asquisition)

ASKİ kente güvenli su sağlama görevini yerine getirebilmek için kullandığı tesisleri (Pompa istasyonları, su depoları, arıtma tesisleri, su dağıtım şebekesi ve yardımcı işler için gerekli tesisler) sürekli olarak gözlem altında tutmaktadır.


Ayrıca bu tesislerin bakımı da işletmenin sağlıklı yürümesinde önem taşımaktadır. Meydana gelebilecek arızaların sebep olacağı zararlar çok büyük olabileceği için tesis ve şebekenin 24 saat boyunca izlenmesi gerekmektedir. Son yıllarda tesis ve istasyonların dağınık halde bulunduğu bir çok sanayi ve hizmet sektöründe yaygın olarak kullanılan ve kısaca SCADA sistemi olarak adlandırılan, özel bir sistem geliştirilmiştir. S.C.A.D.A. İngilizce "Supervisory Control And Data Acquisition" (Yönetsel Denetim ve Veri Elde Etme) sözcüklerinin kısaltılmasıdır.
ASKİ SCADA Sisteminde istasyonlar; pompa istasyonu, su deposu ve ölçüm noktası olmak üzere üç farklı şekilde sınıflandırılmıştır. Sistemde 60 pompa istasyonu, 108 su deposu ve 13 ölçüm noktası bulunmaktadır. Sistem temel olarak iki ana kısımdan oluşmaktadır:

1. Kontrol Merkezi
2. Dış İstasyonlar

Kontrol Merkezi, son derece gelişmiş bilgisayarlar ile donatılmış ve özel bilgisayar yazılımları ile desteklenmiştir. Vardiya sistemine göre 24 saat kesintisiz hizmet veren merkezde, 3 operatör sürekli bilgisayar başında bulunarak, dış istasyonlardan gelen verileri alıp değerlendirmektedir. Kontrol Merkezi ASKİ Genel Müdürlüğü bahçesindeki bir yapı içinde yer almaktadır.
Dış istasyonlarda (Pompa İstasyonları, Su Depoları Ölçüm Noktaları ve Arıtma Tesisleri) şebekenin işletilmesi için gerekli ölçümleri yapan elektronik cihazlar monte edilmiştir. Bu cihazlar yaptıkları ölçümleri iletişim sistemi (ASKİ SCADA Sistemi kontrol merkezi ile dış istasyonlar arasında haberleşmeyi kendi telsiz sistemi ile sağlamaktadır. ) üzerinden ASKİ Kontrol Merkezine ulaştırmaktadır.

Kontrol Merkezine ulaştırılan bilgiler, burada operatörler tarafından değerlendirilip gerekli işlemler yapılmaktadır. Kontrol merkezindeki bilgisayarlardan, vanalar ve pompalara komutlar (kapama, açma ve çalıştırma, durdurma) göndererek bu ekipmanlara kumanda edilmektedir. Dış istasyonlarda yapılan ölçümlerin tamamı Kontrol Merkezinde anlık olarak izlenmektedir. Bunun yanında anlık olarak görülen değerler bilgisayarlara tarihsel olarak kaydedilmekte ve istenildiği zaman bu değerlere ulaşmak mümkün olmaktadır.


Pompa İstasyonlarında Yapılan Ölçümler
- Pompa istasyonu giriş ve çıkış basıncı,
- Her zona ait anlık su akımı değerleri,
- Vana pozisyonları,
- İstasyona ve her bir pompaya ait akım, gerilim ve güç değerleri,
- Pompa istasyonu güvenlik ve su baskını alarmı.

Su Depolarında Yapılan Ölçümler

- Depodaki su seviyeleri,
- Vana pozisyonu,
- Güvenlik ve su baskını alarmı.

 
Ölçüm Noktalarında Yapılan Ölçümler
- Hat basıncı,
- Su baskını ve güvenlik alarmı,
- Anlık su akımı değerleri.

Arıtma Tesisleri

- Arıtma tesislerine barajlardan gelen su debisi.
- Arıtma tesislerinden şehre verilen su debisi.
- Arıtma tesislerindeki depolardaki su seviyesi.