Ankara Altyapı Bilgi Sistemi (ANKABİS)

Vizyonumuz

- ASKİ’ yi son teknolojiler ile dünya standartlarına taşımak.
- Kaçak ve kayıpları en aza indirmek.
- Arıza müdahalelerini en verimli hale getirmek
- Yapılan yatırımlar ve hizmetler için bilgi sistemini kullanmak.
- Diğer kurumlarla entegrasyon yaparak tüm işlemlerin tek bir portal üzerinden yürütülmesini sağlamak.

Mevcut Proje Amaçları

- ASKİ Abone verilerinin düzenlenmesi ve abonelerin harita üzerine işlenmesi, veritabanı oluşturulması.
- Eksik abone bilgileri ışığında abone eşleşme oranlarının belirlenmesi.
- Şebekenin güncellenmesi için ara yüzlerin yenilenmesi.
- Sahadan güncellenecek bilgiler için altyapının oluşturulması
- WEB ve Masaüstü Uygulamalarının Geliştirilmesi
- TAKBİS/İmar Bilgileri/Saha veri Toplama/Halihazır,Ortofoto Entegrasyonunun sağlanması
- Yeni rapor ve analizlerin geliştirilmesi

Kapsam

Uygulama Özellikleri / Entegrasyonlarımız

- Sistem canlı veritabanı üzerinde çok kullanıcılı bir yapıya sahiptir.
- Diğer sistemlerle entegre çalışarak canlı ve güncel bilgiyi CBS ile birlikte sunabilmektedir.