Su Kalitesi ve Kontrolü Faaliyetleri

İvedik, Pursaklar, KAHRAMANKAZAN ve Çubuk Arıtma Tesislerindeki laboratuvarlarda günlük rutin su analizleri yapılmakta olup, ileri düzeydeki analizler Merkez laboratuvarlarımızda yapılmaktadır. Merkez laboratuvarımızda arıtma tesislerimizden ve odak noktalarından düzenli olarak alınan su numuneleri analiz edilmektedir. Sonuçlar ise Su Kalitemiz başlığı altında www.aski.gov.tr adlı internet sitemizden yayınlanmakta ve şebeke suyumuzun kalitesi WHO, TSE ve Sağlık Bakanlığı standartları ile karşılaştırmalı olarak her gün halkımızın bilgisine sunulmaktadır.

- Laboratuvarımız TÜRKAK akreditasyon belgesine sahiptir.
- ICP (MS) Cihazı satın alınarak analizlerin daha seri olarak yapılması sağlanmıştır.
- Ankara' nın günlük su ihtiyacını karşılayan Genel Müdürlüğümüz; laboratuvar bünyesinde bulunan son sistem cihazlarda incelediği su numuneleriyle- Ankara halkının daha sağlıklı ve güvenli su kullanmasını sağlamaktadır.
- Laboratuvarımızda Ankara genelinde 1040 ayrı noktadan belirli aralıklarla alınan su numuneleri kontrol edilmekte ve denetlenmektedir.
- Laboratuvarımız; Temiz Su ve Atıksu, Bakteriyoloji birimlerinden oluşmaktadır.

Temiz Su Laboratuvarı
Temiz su laboratuvarımızda içme suyu kalitesi incelenmekte ve abone şikâyetleri değerlendirilmektedir. Ayrıca arıtma tesislerinde ihtiyaç duyulan kimyasal malzemelerin (Alüminyum sülfat, polimer vb.) kalite analizleri yapılmaktadır. İvedik Su Arıtma Tesisi?nin düzenli ve verimli çalışması için gerekli olan tüm analizler ile yeraltı sularının periyodik kontrolü yine bu laboratuvarda yapılmaktadır.

Atıksu Laboratuvarı
Ankara Merkezi Atıksu Arıtma Tesisimizin ve diğer atıksu arıtma tesislerinin sağlıklı işletilmesine yönelik olarak Ankara' daki konutlardan ve endüstrilerden kaynaklanan atık suların kontrolü ile atıksu arıtma tesislerimizin çıkış suyu kalitesinin sürekli olarak denetlenmesi bu laboratuvarlarımızda gerçekleşmektedir.

Bakteriyoloji Laboratuvarı
Günlük olarak alınan numunelerle suyun bakteriyolojik olarak kullanıma uygunluğunun kontrol edilmesi hizmetleri bu laboratuvarda yürütülmektedir.

Akreditasyon Sertifikası
Kurulduğu günden bu yana son teknolojiyi takip ederek modern ve güvenilir bir şekilde hizmet veren Genel Müdürlüğümüze bağlı Laboratuvarlar, Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından verilen Akreditasyon Sertifikasını alarak teknik yeterliliğini ispatlamış ve uluslararası güvenilirlik kazanmıştır. Laboratuvarlarımızdan çıkan deney raporları da uluslararası bir geçerlilik kazanmıştır. Laboratuvarlarımız artık uluslararası kriterleri yerine getirmiş ve yeterliliği kanıtlanmış uzman bir laboratuvar olarak anılmaktadır. Bu sertifikanın amacı, herhangi bir testin ne zaman, nerede ve kim tarafından yapılırsa yapılsın aynı sonucu vermesini sağlamaya yöneliktir. Akredite laboratuvarlar tarafından elde edilen sonuçları ihtiva eden rapor ve sertifikalar uluslararası kabul görmektedir. Laboratuvarlarımızın kalitesi ve güvenilirliği ulusal ve uluslararası platformda kabul görmüştür.

Akreditasyon Nedir?
Akreditasyon; yapılan test ve analizlerin güven sağlayabilmesi için laboratuvarın teknik yeterliliğinin ulusal veya uluslararası yetkili bir kuruluş tarafından gerekli kriterlere göre değerlendirilmesi, uzmanlığının onaylanması ve düzenli aralıklarla denetlenmesi faaliyetidir. Bu amaçla ülkeler tarafından tanımlanan ve ikili anlaşmalar çerçevesinde karşılıklı tanınan akreditasyon teşkilatları bulunmaktadır. Almanya' da DAR (TGA) , İngiltere' de UKAS, Hollanda da RVA, Türkiye' de TÜRKAK vb. kuruluşların asli amacı kendisine müracaat eden kuruluşları talep ettikleri kapsamda denetleyerek ilgili uluslararası standarda uygun olarak bu hizmeti verip vermediğini denetlemektir. Bu denetimlerin sonucunun uygun olması halinde söz konusu hizmeti veren kurumun uluslararası kurallara uygun olarak bu hizmeti verdiği tescillenmektedir.


Aski Genel Müdürlüğü Merkez Laboratuvarları İletişim Bilgileri

Adres: İvedik İçme Suyu Arıtma Tesisleri içi
Telefon: 0312 616 30 74 - 30 86


MÜŞTERİ ŞİKÂYETLERİ PROSEDÜRÜ

MÜŞTERİ MEMNUNİYET VE ŞİKÂYET ANKET FORMU