Su Kalite Politikamız

-Müşteri memnuniyetini en üst düzeyde sağlayarak, laboratuvarımızın bugüne kadar edinmiş olduğu saygınlığını ve itibarını korumak ve yükseltmek,
-TS EN ISO/ IEC 17025:2005 Standardına uygun olarak kurulmuş olan Kalite Sistemini uygulayarak, etkinliğini sürekli iyileştirmek, gelişimini sağlamak ve laboratuvarın güvenilirliğini devamlı kılmak,-Personelin kalite dökümanlarını öğrenmeleri, politikamıza ve prosedürlere uygun olarak çalışmalarını sağlamak,
-Hizmetin; doğru, tarafsız, çabuk ve güvenilir bir şekilde, müşteri bilgilerinin gizliliği ilkesine sadık kalınarak, ilk defada ve en kısa sürede verilmesini sağlamak,
-Kalitenin ancak ekip çalışması ile sürdürülebileceğine inanarak, tüm çalışanların katılımını ve eğitimini sağlamak,

-Deneyleri ulusal ve uluslararası standartlara uygun olarak yapmak,
-Personele sağlıklı ve güvenli çalışma ortamı sağlamak,
-Kalite, planlama, iş birliği ve koordinasyon anlayışını geliştirmek ve verimliliği artırmak,
-Laboratuvar hizmetlerini nitelikli personelle vermek ve teknolojik gelişmeleri takip etmek,Laboratuvarımızın politikasıdır.

SU KALİTE KONTROL LABORATUVARI
Ankara’nın günlük su ihtiyacını karşılayan ASKİ Genel Müdürlüğü; bünyesinde bulunan son sistem cihazlarla donatılmış laboratuvarlarında incelediği su numuneleriyle Ankara halkının daha sağlıklı su kullanmasını sağlamaktadır.

ASKİ Su Kalite Kontrol Laboratuvarları 03.03.2009 tarihinde TÜRKAK tarafından akredite olmuştur. Laboratuvar akreditasyonu, teknik yeterliğin güvenilir bir göstergesi olarak hem ulusal hem de uluslararası yüksek saygınlığı ifade eder. Ayrıca laboratuvar akreditasyonu, laboratuarların yeterliliğinin resmi olarak tanınmasını sağlayarak müşterilerine güvenilir deney hizmetini sunar. Akreditasyon için kullanılan ortak yaklaşım sayesinde, akredite laboratuarlar tarafından düzenlenen rapor ve sertifikalar uluslararası kabul görmektedir.ASKİ Su Kalite Kontrol Laboratuvarları’nda TS-266, ASTM, Standard Methods, EPA ve kısmen de EEC standartlarındaki deney metotları kullanılarak 1200 ayrı noktadan belirli aralıklarla alınan su numuneleri kontrol edilmekte ve sonuçlar ilgili birimlere gönderilmektedir. ASKİ Su Kalite Kontrol Laboratuvarları; Kimya Laboratuvarı: Temiz Su ve Atıksu; Bakteriyoloji Laboratuvarı birimlerinden oluşmaktadır.

A- KİMYA LABORATUVARI;
1- TEMİZ SU LABORATUVARI;
Günlük olarak odak noktalarından alınan su numunelerinin kontrolleri ile ilgili deneyler yapılmaktadır. Ayrıca İvedik, Pursaklar, Çubuk ve Kazan İçme Suyu Arıtma Tesislerinin düzenli ve verimli çalışması için tüm deneyleri, abone şikayetlerine yönelik deneyler, yeraltı sularının kalite kontrolüne yönelik deneyler, ASKİ’nin ilgili birimlerinden gelen niteliği belirsiz suların deneyleri, baraj ve derelerin, ham su kaynaklarının su kalitesine yönelik deneyleri yapılmaktadır. Ayrıca Arıtma tesislerinin ihtiyaç duyduğu malzemelerin (Kireç, Alüminyum Sülfat vb.) kalite kontrol deneyleri yapılmaktadır.

2- ATIK SU LABORATUVARI;
Ankara Atıksu Arıtma Tesislerimizin işletilmesine yönelik deneyler yapılmaktadır. Ayrıca Ankara’daki mesken ve endüstriyel atıkların kontrolü ile talep halinde özel işletmelerin mesken ve endüstriyel atıkları, Ankara Çayı, göl ve gölet sularının deneyleri yapılmaktadır.

B- BAKTERİYOLOJİ LABORATUVARI;
Günlük olarak odak noktalarından alınan su numunelerinin ve İvedik, Pursaklar, Çubuk ve Kazan İçme Suyu Arıtma Tesislerinin bakteriyolojik kontrol deneyleri yapılmaktadır.

ANKARA SUYUNUN KALİTESİ

İçme Suyu Arıtma Tesislerinde arıtıldıktan sonra şebekeye verilen su, ASKİ Su Kalite Kontrol Laboratuvarlarında ve içme suyu arıtma tesislerinde her gün kontrol edilmektedir. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, Ankara’nın çeşitli semtlerinde belirlenen 1238 noktadan aldığı şebeke suyu numunelerini analiz ederek, Sağlık Bakanlığı İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkındaki Yönetmelik Değerlerine uygun olduğunun ve suyun içilebilir nitelik ve kalitede olduğunun garantisini vermektedir. Ayrıca Sağlık Bakanlığı’na bağlı Sağlık Ocakları vasıtasıyla da su kalitesinin kontrolleri yapılmaktadır. Bunların dışında abonelerden gelen talepler doğrultusunda da numune alınmaktadır. Ankara halkına sunulan içme suyunun kalite değerleri, ASKİ’ nin internet sayfasında günlük, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na aylık ve Ankara Valiliği Sağlık Müdürlüğü’ne yıllık olarak bildirilmektedir.Ankara halkına sunduğumuz suyun kalitesi ile ilgili gerekli analizlerin yapılması, Su Kalite Kontrol Şube Müdürlüğünün hizmetleri kapsamındadır. Bu kapsamda; barajlarımız ve su kuyularımız ile arıtma tesislerimizden şebeke hatlarına, su depolarından son kullanıcı olan her türlü abonemize kadar, su numuneleri alınarak son sistem teknolojiye sahip laboratuarlarımızda fiziksel, kimyasal ve bakteriyolojik analizleri yapılmaktadır.İçme suyunun kalitesi Sağlık Bakanlığı İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik, TS 266 Nisan 2005 İnsani Tüketim Amaçlı Sular ve Dünya Sağlık Örgütü’nde verilen değerlere göre takip edilmekte olup bu standartlarda müsaade edilen maksimum değerlerin altında olduğu tespit edilmektedir.

NUMUNE KONTROL VE TESLİM ETME TABLOSU
Numune Alma Yerinde Koruyucuların İlavesi (Gerekiyor ise) (TS EN ISO 5667-3 Standardı Çizelge 1)Numunelerin korunması ile ilgili özel analitik standartlara ve bilgi için TS EN ISO 5667-3’e başvurulmalıdır. Koruyucuların ilave edilmesi için imalatçı tavsiyelerine tamamamıyla uyulmalıdır.