Ankara Merkezi Atıksu Arıtma Tesisi (765.000 m³/gün)

Ankara Merkezi Atıksu Arıtma Tesisi, Türkiye’nin en büyük Atıksu Arıtma Tesisi olup 765.000 m³/gün kapasite ile “Klasik Aktif Çamur Prosesi” olarak dizayn edilmiştir. Tesiste yıllık 250 milyon m³ atıksu arıtılarak herhangi bir çevre kirliliğine sebebiyet vermeden alıcı ortama deşarj edilmektedir. Tesiste oluşan fazla çamurların yoğunlaştırıldıktan sonra anaerobik çürütücülerde çürütülmesi ile biyogaz elde edilmektedir. Buna ek olarak elde edilen biyogazdan elektrik üretilip, tesisin enerji ihtiyacının %80-85'i bu şekilde karşılanmaktadır. 

İlimiz genelinde, kanalizasyon sisteminde toplanan tüm atıksular tesise tamamen cazibe ile ulaşmaktadır. Tesis alanı şehir merkezinin batısında 45 km mesafede, Sincan İlçesi, Tatlar Köyü Mevkiinde yer almaktadır. Arıtılmış su deşarj yeri Ankara Çayı olup nihai Deşarj yeri Sakarya Nehri’dir.