Evren Atıksu Arıtma Tesisi (1.000 m³/gün)

Evren Atıksu Arıtma Tesisi, ilçe merkezi ve bağlı mahallelerin atıksularını arıtmak amacıyla inşa edilmiştir. Tesis 1.000 m³/gün kapasiteli ve 9.750 kişi eşdeğer nüfusa göre, “Oksidasyon Hendeği” ile çalışacak şekilde “Biyolojik Arıtma Sistemi” olarak tasarlanmıştır. Arıtılan sular, Hirfanlı Barajı’na deşarj edilmektedir.