Nallıhan Atıksu Arıtma Tesisi (1.500 m³/gün)

Nallıhan Atıksu Arıtma Tesisi, ilçe merkezi ve bağlı mahallelerin atıksularını arıtmak amacıyla inşa edilmiştir. Tesis 1.500 m³/gün kapasiteli ve 17.100 kişi eşdeğer nüfusa göre, “Uzun Havalandırmalı Aktif Çamur Sistemi” ile çalışacak şekilde “İleri Biyolojik Arıtma Sistemi” olarak tasarlanmıştır. Arıtılan sular, Nallı Çayı’na deşarj edilmektedir.